Naše zjištění
13. 12. 2012

Názor veřejnosti na elektrárnu Dukovany

Naprostá většina lidí žijících v okolí Dukovan (84 %) považuje provoz jaderné elektrárny Dukovany za bezpečný. Urychlené uzavření této jaderné elektrárny požaduje jen nepatrný podíl (4 %) lidí, tři pětiny obyvatel regionu jsou pro modernizaci elektrárny a další dlouhodobý provoz, zbylí pro kratší provoz (10-20 let).

TISKOVÁ INFORMACE Z REGIONÁLNÍHO PRŮZKUMU STEM PRO ČEZ DUKOVANY 2012

VYDÁNO DNE 7.12.2012


LIDÉ Z OKOLÍ DUKOVAN CHTĚJÍ „SVOU“ ELEKTRÁRNU MODERNIZOVAT A POUŽITÉ PALIVO DÁT DO MEZISKLADŮ.

 

Naprostá většina lidí žijících v okolí Dukovan (84 %) považuje provoz jaderné elektrárny Dukovany za bezpečný.

 

Urychlené uzavření této jaderné elektrárny požaduje jen nepatrný podíl (4 %) lidí, tři pětiny obyvatel regionu jsou pro modernizaci elektrárny a další dlouhodobý provoz, zbylí pro kratší provoz (10-20 let).

 

Velká většina (74 %) lidí z okolí elektrárny je pro to, aby použité palivo z našich jaderných elektráren bylo uloženo do meziskladů s možností opětovného využití.

 


Citované výsledky pocházejí z regionálního reprezentativního výzkumu STEM provedeného pro společnost ČEZ. STEM provedl výzkum metodou kvótního výběru ve dnech

 

21. října – 7. listopadu 2012 na souboru 524 respondentů reprezentujících obyvatelstvo okolí elektrárny do vzdálenosti cca 20 km.

 


Průzkum, provedený mezi obyvateli okolí elektrárny Dukovany, měl podobně jako průzkum v loňském roce za cíl zjistit názory především na bezpečnost provozu jaderné elektrárny, na možnosti jejího dalšího provozu a na to, jak naložit s využitým jaderným palivem.

 

Elektrárna Dukovany je v chodu od roku 1985 a její bezpečnost nebyla nikdy zpochybňována. Jsou o ní přesvědčeni i lidé, kteří kolem elektrárny bydlí. Výsledek průzkumu je takřka shodný s průzkumem z léta 2011.

 


„Myslíte si, že provoz Jaderné elektrárny Dukovany je bezpečný?“

 


Pramen: STEM pro ČEZ, Dukovany 11/2012Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
bezpečnost, Dukovany, jaderná elektrárna, názor veřejnosti