Naše zjištění
24. 5. 2011

Názor občanů na současný návrh penzijní reformy

Při aktuálním výpočtu starobních důchodů se uplatňuje poměrně významně prvek solidarity, se kterým souhlasí 42 % lidí. Současný návrh důchodové reformy je pro 26 % lidí zcela nesrozumitelný, 10 % jej podporuje, 32 % jej nepodporuje a 32 % občanů si doposud neudělalo názor. Bez názoru jsou častěji lidé, na které je reforma cílená, tzn. nejmladší obyvatelé ČR.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2011
VYDÁNO DNE 24. 5. 2011

 

STÁVAJÍCÍM PRAVIDLŮM PRO VÝPOČET VÝŠE STAROBNÍHO DŮCHODU NEROZUMÍ TŘI ČTVRTINY OBČANŮ.

 

Při aktuálním výpočtu starobních důchodů se uplatňuje poměrně významně prvek solidarity, se kterým souhlasí 42 % lidí. Současný návrh důchodové reformy je pro 26 % lidí zcela nesrozumitelný, 10 % jej podporuje, 32 % jej nepodporuje a 32 % občanů si doposud neudělalo názor. Bez názoru jsou častěji lidé, na které je reforma cílená, tzn. nejmladší obyvatelé ČR.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.–9. 5. 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1219 respondentů.

 

Firma STEM se dlouhodobě zajímá o mínění veřejnosti k problematice důchodů. Občanů jsme se v nejnovějším průzkumu ptali na to, do jaké míry rozumí současným pravidlům pro výpočet starobního důchodu a zda je tento způsob podle jejich názoru správný. Následně jsme zjišťovali jejich povědomí a hodnocení ohledně vládního návrhu důchodové reformy.

Výsledky ukazují, že přibližně tři čtvrtiny občanů (77 %) nerozumí pravidlům, podle nichž se vypočítává výše starobních důchodů.

Pramen: STEM, Trendy 5/2011, 1219 respondentů

 


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
důchodci, Reforma důchodů