Naše zjištění
28. 11. 2012

Názor občanů na problém nezaměstnanosti

Více než třetina lidí se domnívá, že většina nezaměstnaných skutečný zájem o práci nemá, a většina (58 %) lidí si myslí, že určitá míra nezaměstnanosti je užitečná, protože lidé si pak váží práce. Naproti tomu stále zhruba 70 % občanů zastává názor, že stát by měl mít povinnost zajistit práci každému, kdo chce pracovat.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2012

VYDÁNO DNE 28. 11. 2012


 

 

 

VĚTŠINA LIDÍ SI STÁLE MYSLÍ, ŽE STÁT BY MĚL ZAJISTIT PRÁCI TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ PRACOVAT

 

 

 

 

 


Více než třetina lidí se domnívá, že většina nezaměstnaných skutečný zájem o práci nemá, a většina (58 %) lidí si myslí, že určitá míra nezaměstnanosti je užitečná, protože lidé si pak váží práce. Naproti tomu stále zhruba 70 % občanů zastává názor, že stát by měl mít povinnost zajistit práci každému, kdo chce pracovat. Tento názor převažuje nejen mezi sympatizanty levicových stran a mezi zaměstnanci, ale sdílí ho i mírná většina stoupenců pravicových subjektů a také živnostníků a podnikatelů.

 

 

 

 

 Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 27. 10. až 5. 11. 2012. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1062 respondentů.

 

 

 

 

 


STEM se pravidelně ptá lidí na to, co si myslí o nezaměstnanosti a nezaměstnaných. Názor, že nezaměstnaní ve skutečnosti nemají zájem o práci, většina lidí nesdílí. Souhlas s ním vyslovilo v aktuálním průzkumu 39 % dotázaných, pouze asi desetina populace je o tom pevně přesvědčena.


„Myslíte si, že dnes většina nezaměstnaných jsou lidé bez skutečného zájmu o práci?“

 

 

 

 

  


Pramen: STEM, Trendy 11/2012, 1062 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
názor veřejnosti, nezaměstnanost