Naše zjištění
6. 6. 2012

Názor občanů na nezaměstnanost v ČR

Více než třetina lidí se domnívá, že většina nezaměstnaných skutečný zájem o práci nemá, a většina (57 %) lidí si myslí, že určitá míra nezaměstnanosti je užitečná, protože lidé si váží práce. Naproti tomu stále zhruba 70 % občanů zastává názor, že stát by měl mít povinnost zajistit práci každému, kdo chce pracovat.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/2012

VYDÁNO DNE 6. 6. 2012

 

VĚTŠINA LIDÍ SI STÁLE MYSLÍ, ŽE STÁT BY MĚL ZAJISTIT PRÁCI TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ PRACOVAT.

Více než třetina lidí se domnívá, že většina nezaměstnaných skutečný zájem o práci nemá, a většina (57 %) lidí si myslí, že určitá míra nezaměstnanosti je užitečná, protože lidé si váží práce. Naproti tomu stále zhruba 70 % občanů zastává názor, že stát by měl mít povinnost zajistit práci každému, kdo chce pracovat. Kritičtí jsou k nezaměstnaným zejména podnikatelé a lidé, kteří se hlásí k pravicovým stranám.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 12.-21. 5. 2012. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 975 respondentů.

STEM se pravidelně ptá lidí na to, co si myslí o nezaměstnanosti a nezaměstnaných. Názor, že nezaměstnaní ve skutečnosti nemají zájem o práci, většina lidí nesdílí. Souhlas s ním vyslovilo v aktuální průzkumu 38 % dotázaných, pouze asi desetina populace je o tom pevně přesvědčena.

„Myslíte si, že dnes většina nezaměstnaných jsou lidé bez skutečného zájmu o práci?“

Pramen: STEM, Trendy 5/2012, 975 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
dávky, názor veřejnosti, nezaměstnanost, podpora