Naše zjištění
7. 6. 2012

Názor na vyplácení dávek v nezaměstnanosti

Více než dvoutřetinová většina občanů ČR dlouhodobě zastává názor, že nezaměstnaní by měli dostávat jen tak nízké dávky, aby byli nuceni si aktivně hledat práci. Současná úroveň podpor a sociálních dávek však není podle nadpoloviční většiny veřejnosti (56 %) dostatečně motivující pro to, aby si nezaměstnaní práci hledali. Téměř dvoutřetinový podíl dotázaných (63 %) odmítá zvýšení podpory v nezaměstnanosti.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/2012

VYDÁNO DNE 7. 6. 2012

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, ŽE DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT TAKOVÉ, ABY LIDÉ NEZTRÁCELI MOTIVACI HLEDAT SI PRÁCI.

Více než dvoutřetinová většina občanů ČR dlouhodobě zastává názor, že nezaměstnaní by měli dostávat jen tak nízké dávky, aby byli nuceni si aktivně hledat práci. Současná úroveň podpor a sociálních dávek však není podle nadpoloviční většiny veřejnosti (56 %) dostatečně motivující pro to, aby si nezaměstnaní práci hledali. Téměř dvoutřetinový podíl dotázaných (63 %) odmítá zvýšení podpory v nezaměstnanosti.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 12.-21. 5. 2012. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 975 respondentů.

Součástí politiky státu v řešení problému nezaměstnanosti jsou sociální dávky a podpora v nezaměstnanosti. V této souvislosti můžeme konstatovat poměrně realistický přístup většiny občanů spočívající v tom, že vláda by podle většinového veřejného mínění měla poskytovat jen takové dávky, aby nezaměstnaní byli motivováni si hledat práci i za cenu přijetí méně kvalifikované práce, absolvování rekvalifikace, přestěhování apod. Necelá třetina veřejnosti naopak preferuje poskytovat tak vysoké dávky, aby nedošlo ke snížení životní úrovně nezaměstnaných. Zastoupení tohoto názoru v populaci je od roku 1998 v podstatě stabilní a nijak výrazně se nemění např. v závislosti na aktuální situaci na trhu práce.

„Čemu by podle Vás měla vláda dát v řešení nezaměstnanosti přednost?“ (%)

 

Pramen: STEM, Ekonomická očekávání 1991-92, Trendy 1993-2012

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
názor veřejnosti, nezaměstnanost, vyplácení dávek