Naše zjištění
5. 6. 2012

Názor na diskriminaci na trhu práce

Výrazná většina občanů ČR (85 %) domnívá, že na našem trhu práce dochází k diskriminaci některých skupin obyvatel. Podle veřejného mínění k diskriminaci v zaměstnání dochází nejčastěji kvůli věku, dále často také kvůli zdravotnímu stavu či zdravotnímu postižení, těhotenství či mateřství. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/2012 VYDÁNO DNE 5. 6.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/2012

VYDÁNO DNE 5. 6. 2012

 

PODLE VĚTŠINY VEŘEJNOSTI NEMAJÍ NA TRHU PRÁCE VŠECHNY SKUPINY OBYVATEL STEJNÉ POSTAVENÍ.

Výrazná většina občanů ČR (85 %) domnívá, že na našem trhu práce dochází k diskriminaci některých skupin obyvatel. Podle veřejného mínění k diskriminaci v zaměstnání dochází nejčastěji kvůli věku, dále často také kvůli zdravotnímu stavu či zdravotnímu postižení, těhotenství či mateřství.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 12.-21. 5. 2012. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 975 respondentů.

Jednou z hlavních oblastí, v nichž může ve společnosti docházet k diskriminaci, je snižování šancí na uplatnění v zaměstnání. Z výsledků květnového výzkumu STEM vyplývá, že jednoznačná většina veřejnosti si myslí, že u nás jsou v zaměstnání některé skupiny obyvatel znevýhodňovány. S existencí diskriminace na pracovním trhu nesouhlasí pouze 15 % občanů. Různé skupiny obyvatel se v tomto názoru neodlišují.

„Myslíte si, že u nás dochází v zaměstnání k diskriminaci některých skupin obyvatel?“

Pramen: STEM, Trendy 2012/5, 975 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
diskriminace, názor veřejnosti