Naše zjištění
21. 12. 2012

Návštěvy kostelů o vánočních svátcích

Necelá třetina občanů ČR (30 %) uvádí, že věří v Boha. Tento podíl se v čase mírně snižuje. Mnohem menší podíl, řádově desetina lidí, však chodí víceméně pravidelně (aspoň jednou měsíčně) do kostela. V době Vánoc však do kostela přichází i část lidí, kteří věřící nejsou, tento vánoční zvyk praktikuje třetina občanů. Informace z výzkumu STEM Trendy 12/2012 vydáno dne 21. 12.

Informace z výzkumu STEM Trendy 12/2012

vydáno dne 21. 12. 2012

NÁVŠTĚVA KOSTELA PATŘÍ MEZI VÁNOČNÍ ZVYKY TŘETINY POPULACE

Necelá třetina občanů ČR (30 %) uvádí, že věří v Boha. Tento podíl se v čase mírně snižuje. Mnohem menší podíl, řádově desetina lidí, však chodí víceméně pravidelně (aspoň jednou měsíčně) do kostela. V době Vánoc však do kostela přichází i část lidí, kteří věřící nejsou, tento vánoční zvyk praktikuje třetina občanů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. až 7. prosince 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1074 respondentů.

Již tradičně se v prosinci STEM lidí ptá, zda věří v Boha. V současnosti necelá třetina lidí uvádí, že v Boha věří (30 %). Z dlouhodobé řady je patrný mírný pokles podílu věřících

(v roce 1995 uvedlo, že v Boha věří, 39 %). V loňském i letošním roce je v porovnání s průzkumy z předchozích let mírně více těch, kteří v Boha určitě nevěří.

„Věříte Vy osobně v Boha?“

Pramen: STEM, Trendy 12/2012, 1074 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
kostely, návštěva, vánoce