Naše zjištění
22. 12. 2015

NÁVŠTĚVA KOSTELA PATŘÍ MEZI VÁNOČNÍ ZVYKY VÍCE NEŽ TŘETINY POPULACE

Třetina občanů ČR (33 %) uvádí, že věří v Boha. Tento podíl se od devadesátých let mírně snížil. Mnohem méně lidí (8 %) však chodí do kostela víceméně pravidelně (aspoň jednou měsíčně).

Třetina občanů ČR (33 %) uvádí, že věří v Boha. Tento podíl se od devadesátých let mírně snížil. Mnohem méně lidí (8 %) však chodí do kostela víceméně pravidelně (aspoň jednou měsíčně). V době Vánoc však do kostela přichází i část těch, kteří věřící nejsou, návštěvu kostela mezi vánoční zvyky řadí více než třetina občanů (36 %).

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3. až 11. prosince 2015. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1014 respondentů.

V prosincovém průzkumu se STEM tradičně ptá občanů naší země, zda věří v Boha. V aktuálním výzkumu přesně třetina lidí uvádí, že v Boha věří (33 %). Z dlouhodobé časové řady je patrný mírný pokles podílu věřících (v roce 1995 uvedlo, že v Boha věří, 39 %). Od roku 2011 zjišťujeme poněkud vyšší podíl těch, kteří v Boha určitě nevěří (nyní 41 %).

Podle vlastních slov dotázaných pochází z nábožensky založené rodiny třetina respondentů. Tento podíl je rovněž v porovnání s polovinou devadesátých let poněkud nižší. Od roku 2009 se totiž poněkud méně lidí k původu z nábožensky založené rodiny hlásí.

Víra v Boha a původ z nábožensky založené rodiny

Pramen: STEM, Trendy 12/2015, 1014 respondentů starších 18 let

Pramen: STEM, Trendy 1995-2015

Vazba mezi vírou v Boha a původem z nábožensky založené rodiny je velmi silná, samozřejmě nikoliv absolutní. Čtvrtina občanů věří v Boha a zároveň pochází z nábožensky orientované rodiny, ovšem desetina lidí v Boha věří, i když jejich rodina vztah k náboženství neměla. Na druhou stranu desetina dotázaných v Boha nevěří, i když pochází z nábožensky založené rodiny.

Podíl lidí, kteří věří v Boha, je výrazně vyšší mezi ženami (37 %) než muži (29 %), lidmi staršími 60 let (41 %) a obyvateli moravských krajů (45 %, české kraje: 26 %).

„Věříte Vy osobně v Boha?“

Podle věku

Pramen: STEM, Trendy 12/2015, 1014 respondentů starších 18 let

Podíl občanů, kteří jsou aktivními, praktikujícími věřícími, je mnohem nižší než podíl těch, kteří věří v Boha. Pravidelně, alespoň jednou měsíčně, chodí do kostela necelá desetina lidí, několikrát do roka další desetina.

„Jak často se účastníte bohoslužeb?“

Pramen: STEM, Trendy 1994-2015

V prosincových, předvánočních průzkumech se také STEM lidí ptá na to, zda k jejich vánočním zvykům patří návštěva kostela. Více než třetina dotázaných občanů (36 %) uvedla, že návštěva kostela mezi jejich vánoční zvyky patří. V porovnání s dřívějšími průzkumy to je poněkud méně (např. v roce 1995 kladně odpovědělo 45 %).

„Patří k vánočním zvykům ve Vaší rodině návštěva kostela?“

Pramen: STEM, Trendy 12/2015, 1014 respondentů starších 18 let

Do kostela chodí na Vánoce především lidé, kteří věří v Boha, ale návštěva kostela patří k vánočním zvykům i ve více než čtvrtině rodin těch, kteří spíše v Boha nevěří, a dokonce i
u některých, kteří rozhodně věřící nejsou.

„Patří k vánočním zvykům ve Vaší rodině návštěva kostela?“

Podle toho, zda věří v Boha

Pramen: STEM, Trendy 12/2015, 1014 respondentů starších 18 let

Sdílet

Různé
církve, náboženství, vánoce