Naše zjištění
2. 11. 2000

NATO je podle mínění veřejnosti nejen zárukou bezpečnosti, ale i lidských práv

Úloha NATO v současném světě spočívá ve dvou oblastech. Severoatlantická aliance vystupuje jednak jako hlavní garant světové bezpečnosti, jednak jako instituce, která má za cíl bránit porušování základních lidských práv. V souladu s tím, jak se zvýšil podíl našich občanů, kteří souhlasí se začleněním našeho státu do NATO, mírně vzrostl i podíl lidí, které tyto role Severoatlantické alianci přisuzují.

Informace z výzkumu Trendy 9/2000

Nato je podle mínění veřejnosti nejen zárukou bezpečnosti,
ale i lidských práv

 

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-11. září  2000. Dotázáno bylo 1657 občanů starších 18 let na území celé České republiky. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

Jakou roli vůbec naši občané Alianci přisuzují? Úloha NATO v současném světě spočívá ve dvou oblastech. Severoatlantická aliance vystupuje jednak jako hlavní garant světové bezpečnosti, jednak jako instituce, která má za cíl bránit porušování základních lidských práv. V souladu s tím, jak se zvýšil podíl našich občanů, kteří souhlasí se začleněním našeho státu do NATO, mírně vzrostl i podíl lidí, které tyto role Severoatlantické alianci přisuzují.

„V současné době je NATO hlavní zárukou mezinárodní bezpečnosti.“

  99/09 00/09
Určitě souhlasím 24 % 23 %
Spíše souhlasím 44 % 48 %
Spíše nesouhlasím 23 % 20 %
Určitě nesouhlasím 9 % 9 %

Pramen: STEM, Trendy 9/1999, 9/2000

„K úkolům NATO patří zabraňovat hrubému porušování lidských práv.“

  99/09 00/09
Určitě souhlasím 24 % 25 %
Spíše souhlasím 48 % 51 %
Spíše nesouhlasím 19 % 18 %
Určitě nesouhlasím 9 % 6 %

Pramen: STEM, Trendy 9/1999, 9/2000

Podrobnější analýza prozrazuje, že k posunu došlo zejména ve skupině lidí, kteří nesouhlasí s naším vstupem do Aliance. Ve větší míře než před rokem tito lidé připouštějí, že NATO zaujímá ve světě určité mocenské postavení. Nápadná je zejména změna jejich postoje k tomu, že NATO brání ve světě lidská práva. V hodnocení stanovisek stoupenců nejsilnějších politických stran pak k posunu došlo především u přívrženců ČSSD.

Pramen: STEM, Trendy 9/1999, 9/2000

Pramen: STEM, Trendy 9/1999, 9/2000

Pramen: STEM, Trendy 9/1999, 9/2000

Pramen: STEM, Trendy 9/1999, 9/2000

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
mezinárodní bezpečnost, NATO, ohrožení ČR