Naše zjištění
18. 6. 2001

Naši občané si myslí, že jsme připraveni na vstup do EU jako Polsko či Maďarsko

Podle naší veřejnosti se v připravenosti na vstup do EU řadíme nyní „kousek za Maďarsko, ale kousek před Polsko“. V porovnání s loňským rokem je to mírné zlepšení. Velmi vyrovnaný je v současnosti i poměr lidí, kteří hodnotí připravenost našeho státu na vstup do EU jako horší než Polska i Maďarska, a těch, kteří nás řadí před oba tyto visegrádské partnery.

 

Naši občané si myslí, že jsme připraveni na vstup do EU jako Polsko či Maďarsko

Zpráva prezentuje výsledky rozsáhlého reprezentativního průzkumu, který uskutečnil STEM v rámci projektu Zpětná vazba komunikační strategie České republiky před vstupem do EU, jehož řešitelem je konsorcium Sofres-Factum s.r.o. a STEM s.r.o.

Průzkum byl proveden ve dnech 5.-12.3.2001. Dotázáno bylo 2075 občanů starších 18 let na celém území ČR. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem.

Po několika letech „usilování o Evropskou unii“ jsme stále v řadě čekatelů a dokonce nám Evropská komise dala najevo, že nemusíme být přijati v první řadě. Snad to byla částečně i reakce na tento verdikt, která vyburcovala veřejnost k tomu, že v loňském roce, po prvních náznacích ekonomického oživení, postavila naši republiku před Polsko a na úroveň Maďarska. Letošní rok (přes pokračující ekonomické oživení a rostoucí spokojenost veřejnosti s mnoha oblastmi života) znamenal určité vyrovnání. Řadíme se nyní „kousek za Maďarsko, ale kousek před Polsko“.

„Řekl(a) byste, že ve srovnání s Polskem je Česká republika na vstup

do Evropské unie připravena lépe, stejně, nebo hůře?“

  99/09 00/10 01/03
O mnoho lépe 3 % 6 % 4 %
O trochu lépe 15 % 26 % 21 %
Asi tak stejně 36 % 38 % 39 %
O trochu hůře 24 % 15 % 16 %
O mnoho hůře 6 % 2 % 3 %
Neví, neumí posoudit 16 % 13 % 17 %

Pramen: STEM 9/1999, 10/2000, 3/2001

„Řekl(a) byste, že ve srovnání s Maďarskem je Česká republika na vstup

do Evropské unie připravena lépe, stejně, nebo hůře?“

  99/09 00/10 01/03
O mnoho lépe 2 % 4 % 3 %
O trochu lépe 13 % 21 % 16 %
Asi tak stejně 34 % 38 % 37 %
O trochu hůře 25 % 20 % 22 %
O mnoho hůře  8 % 4 % 4 %
Neví, neumí posoudit 17 % 14 % 18 %

Pramen: STEM 9/1999, 10/2000, 3/2001

Velmi vyrovnaný je v současnosti i poměr lidí, kteří hodnotí připravenost našeho státu na vstup do EU jako horší než Polska i Maďarska, a těch, kteří nás řadí před oba tyto visegrádské partnery. Třicet procent populace řadí všechny tři uchazeče do jedné linie (a je třeba přiznat, že naprostá většina ostatních lidí používá mírnějších porovnání „o trochu lépe“, „o trochu hůře“). Z toho ovšem nepřímo vyplývá, že si rozhodně troufáme na „první vlnu“, a že tedy i odsunutí do skupiny pozdějších čekatelů považujeme za nespravedlivé.

 

Pramen: STEM, Trendy 9/1999, 10/2000, 3/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, vztah k sousedním zemím