Naše zjištění
22. 10. 2010

Naše členství v Severoatlantické alianci

Téměř tři čtvrtiny (72 %) lidí souhlasí s členstvím naší republiky v NATO a téměř stejný podíl osob (69 %) důvěřuje schopnostem NATO zajistit bezpečnost naší země. Menší, ale přesto přesvědčivá většina lidí (61 %), se domnívá, že ČR je plnoprávným členem Severoatlantické aliance.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2010

VYDÁNO DNE 22.10.2010

ČLENSTVÍ NAŠÍ ZEMĚ V NATO MÁ VÝRAZNOU PODPORU VEŘEJNOSTI

Téměř tři čtvrtiny (72 %) lidí souhlasí s členstvím naší republiky v NATO a téměř stejný podíl osob (69 %) důvěřuje schopnostem NATO zajistit bezpečnost naší země. Menší, ale přesto přesvědčivá většina lidí (61 %), se domnívá, že ČR je plnoprávným členem Severoatlantické aliance.

Celková míra souhlasu se zapojením naší země do NATO se zvýšila na konci tisíciletí zhruba na současnou úroveň, ale až o několik let později se upevnilo přesvědčení, že v Alianci hrajeme plnohodnotnou roli.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.–9. 10. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1244 respondentů.

S členstvím České republiky jednoznačně souhlasí asi čtvrtina lidí a spíše souhlasí další téměř polovina. Kategorických odpůrců členství v Severoatlantické alianci je v dospělé populaci necelá desetina.

„Souhlasíte se členstvím České republiky v NATO?"

Pramen: STEM, Trendy 10/2010, 1244 respondentů starších 18 let

Jen nepatrně nižší podíl občanů věří schopnostem NATO, že dokáže zajistit bezpečnost naší země. Nižší (v porovnání se souhlasem s členstvím v NATO) je podíl lidí, kteří jsou o tom přesvědčeni jednoznačně, ale i těch je asi pětina.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
NATO