Náš tým

Martin Buchtík

Martin je sociolog a od roku 2018 ředitel analytického ústavu STEM. Zabývá se tématy

spojenými s dynamicky se proměňující společností v širším kontextu a dalšími otázkami, jako je formování veřejného mínění, kvalita života, soudržnost a nerovnosti. V minulosti mimo jiné řídil Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Doktorské studium absolvoval na Univerzitě Karlově se zaměřením na metodologii sociologického výzkumu.

Ve volném čase čte, hraje deskové hry a larpy a přemýšlí, co by mohl uvařit, aby to všichni doma jedli.

Jan Hartl

Jan Hartl je sociolog a předseda správní rady STEM. Jan Hartl STEM v roce 1990 založil. V 70. a 80. letech pracoval v Ústavu pro filosofii a sociologii Československé akademie věd. . Jako sociolog se zabývá především výzkumem sociálních problémů, politickou analýzou a veřejným míněním. Je autorem řady výzkumných projektů, publikací a expertíz pro domácí a zahraniční klienty. Od r. 1995 vyučoval na Fakultě sociálních věd UK, od roku 2000 vyučoval na Filosofické fakultě UK.

Jitka Uhrová

Jitka je seniorní analytička STEM, kde pracuje již od roku 1997. Zapojila se do přípravy a realizace rozsáhlého souboru výzkumných projektů pro veřejnou správu, akademické instituce a neziskové organizace. Má řadu zkušeností s přípravou, provedením, analýzou a interpretací jak kvantitativních, tak kvalitativních výzkumů. Získala titul magistra sociologie a sociální práce na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 

Jako relaxaci si nejraději užije toulky s rodinou po českých nebo evropských horách, posezení v kavárně po návštěvě historických míst nebo s dobrou detektivní či fantasy knihou.

Jaromír Mazák

Jaromír ve STEMu působí od roku 2022 jako ředitel výzkumu. Vzděláním je sociolog, titul má z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde také řadu let působil jako výzkumník a vysokoškolský pedagog se zaměřením na politickou sociologii, statistiku a analýzu dat. Dva trimestry strávil na stáži na Oxfordské univerzitě. Píše sám o sobě ve třetí osobě, z historie své profesní dráhy by chtěl vypíchnout ještě evaluační výzkum v organizaci Schola Empirica a působení na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR. První slovo v předchozí větě je přechodník.

Ve volném čase přesvědčuje lidi, aby si přečetli knihu Harry Potter a metody racionality.

Filip Hanka

Filip Hanka je komunikační expert se zaměřením na Evropskou unii a institucionální komunikaci, konkrétně státních a finančních institucí. Ve STEM pracuje od března 2023 a věnuje se řízení projektu České zájmy v EU. Několik let pracoval pro Evropskou komisi v Praze a předtím sbíral zkušenosti např. v České národní bance, ale i v Bruselu. Magisterské studium z Amsterdamské univerzity mu poskytlo vhled do sociologických průzkumů a datové analytiky. Bakalářské studium Marketingové komunikace a PR na Univerzitě Karlově zase do zákulisí reklamního světa.

Nikola Hořejš

Nikola je vedoucím mezinárodních projektů ve STEMu, kde působí od roku 2018. Pracuje s neziskovými organizacemi a politickými stranami, kterým radí v oblastech demokracie a transparentního vládnutí, lidských práv a mezinárodní spolupráce. Nikola studoval politologii a psychologii na Univerzitě Karlově.

Sarah Komasová

Sarah od roku 2020 působí jako analytička ve STEMu, kde se zaměřuje na problematiku kvality životanebo Evropskou unii,  metodologicky pak na datovou analýzu. Podílela se na řadě programů aplikovaného výzkumu se zaměřením na kvalitu života, vnímání provozu bezpilotních systémů, letištní bezpečnost nebo činnost integrovaného záchranného systému. Absolvovala doktorské studium mezinárodních vztahů se zaměřením na bezpečnostní studia na Univerzitě Karlově.

Volném čase se snaží cestovat, chodí po lese a horách přiměřené výšky nebo hraje a organizuje larpy.

Martin Kratochvíl

Martin pracuje jako analytik ve STEMu od září 2020 . Má zkušenosti s vedením a zpracováním projektů pro komerční i veřejnou sféru. Nejblíže mu jsou politické a předvolební výzkumy. Soustředí se také na metodologii kvantitativních výzkumů a na způsoby úpravy a interpretace datových souborů. Vystudoval demografii se sociologií na Přírodovědecké a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Mimopracovní čas se mu nově točí zejména kolem malé dcery, přesto rád objevuje různá domácí i cizokrajná zákoutí a zkouší nové chutě. Svědomitě také rozšiřuje sbírku knih, které by si chtěl přečíst.

Tereza Masopustová

Tereza působí ve STEM od března 2023 jako hlavní analytička projektu České zájmy v EU. Působila v komunikačním týmu českého předsednictví v Radě EU na Úřadu vlády. Tam se věnovala hlavně práci s novináři a logistice médiích na vrcholných předsednických akcích. Působila také v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Vystudované má mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě. 

Ve volném čase se věnuje vaření (převážně italské kuchyni) a stále dokola čte Pána prstenů. 

Klára Zajíčková

Klára Zajíčková pracuje ve STEM jako junior analytička od května 2022. Vystudovala obor mediální studia, žurnalistika a sociologie na Masarykově univerzitě v Brně. Těsně před dokončením studia nastoupila v dubnu 2020 jako redaktorka do týdeníku Respekt, kde předtím působila jako stážistka. Věnovala se zde společenským tématům a rozhovorům.

Ve volném čase nejraději čte, rozšiřuje svou sbírku sekáčových úlovků, chodí na koncerty, pokouší se hrát squash a oprášit svou hru na klarinet.

Kateřina Duspivová

Kateřina pracuje ve STEMu jako seniorní analytička. Během své praxe sbírala zkušenosti v soukromé i veřejné sféře, aby je nakonec zúročila ve sféře neziskové. Dlouhodobě se zabývá socio-ekonomickou statistikou a ráda propojuje informace z různých zdrojů. Věří, že evidence-based policy nejsou jen prázdná slova. Nedá dopustit na svou alma mater, Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde získala titul Ph.D. v oboru Statistika.

Miluje čokoládové dorty a chodí ráda na pivo. Špatné svědomí ji pak donutí sednout na kolo anebo vyrazit do hor. Všude se snaží chodit pěšky, protože si myslí, že tak nejlépe pozná genia loci.

Marek Pour

Vzděláním psycholog z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Pracovně se podílel na evropském projektu zkoumajícím dopad nanotechnologií na společnost a hodnocení programů podporujících vědu, výzkum a inovace. V současné době se věnuje tématům souvisejícím s fragmentací společnosti, politikou a vzděláváním. Zaměřuje se zejména na rozhovory a metody kvalitativního výzkumu.

Ve volném čase hraje na bicí.

Martin Philipp

Martin ve STEMu působí od zimy 2021 jako juniorní analytik. Vystudoval politologii a veřejnou politiku na Fakultě sociálních věd UK, dále studuje politologii tamtéž. Zajímá se o témata politických stran, systémů a aktérů, mimo to se věnuje klimatickým politikám.

Volný čas vyplňuje Skautem a organizací zážitkových akcí a larpů.

Helena Truchlá 

Helena je od dubna 2022 hlavní analytičkou projektu České zájmy v EU. Předtím sbírala zkušenosti v redakcích Hospodářských novin a Aktuálně.cz, kde se věnovala hlavně evropským záležitostem, dění v Německu a budoucnosti české a evropské energetiky. Studovala ekonomii a politologii v Brně, Berlíně, Bordeaux a Edinburghu, magisterský titul si odnesla z katedry politologie Masarykovy univerzity. 

Ve volném čase nejraději běhá, chodí, cestuje a pojídá u toho bosenské ćevape a gruzínské ხაჭაპური (chačapuri).

Monika Kalašová

Monika je asistentkou STEMu. Stará se o veškerou agendu a chod kanceláře. Ve firmě působí od roku 2004, předtím pracovala jako vedoucí kanceláře ve společnosti e-Media, a.s. Vystudovala střední zdravotnickou školu s maturitou v –Plzni, obor zdravotní laborant. 

Zbytek volného času jí zaplňují její 3 děti.