Naše zjištění
6. 10. 2003

Nárůst důvěry v policii a armádu se zastavil

Od minulého roku důvěra české veřejnosti v policii a v armádu výrazně poklesla. Pokles důvěryhodnosti obou institucí je patrný zejména v porovnání s vysokým kreditem, kterému se obě instituce těšily v září 2002 po srpnových povodních a před zasedáním NATO. V současnosti podíl občanů důvěřujících naší policii nedosahuje 40%. Jednoznačně nejlépe je policie přijímána stoupenci ČSSD, naopak nejkritičtěji se k policii staví sympatizanti KSČM.

Informace z výzkumu Trendy 9/2003

NÁRŮST DŮVĚRY V POLICII A ARMÁDU SE ZASTAVIL

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-9. září 2003. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1413 občanů.

Od minulého roku důvěra české veřejnosti v policii a v armádu výrazně poklesla. Tento propad je patrný zejména v porovnání s vysokým kreditem, kterému se obě instituce těšily v době po povodních v srpnu 2002 a před zasedáním NATO téhož roku.

V druhé polovině 90. let důvěra v policii stoupala a zatím nejvyšší úrovně dosáhla v září roku 2002, kdy si policie získala důvěru téměř dvou třetin českých občanů. Poslední výzkum STEM však ukazuje, že takto vysoký kredit si policie v průběhu minulého roku nedokázala udržet. Podíl občanů, kteří v současnosti policii důvěřují, klesl na necelých 40% a odpovídá úrovni z roku 2000 před zasedáním MMF a Světové banky. Případy korupce a nedávná odhalení nedbalosti policie při vyšetřovacím postupu se zřejmě odrážejí v prudkém snížení důvěryhodnosti policie. Podle předchozích výzkumů STEM v současnosti lidé vnímají jako nejzávažnější problémy české společnosti dodržování zákonnosti, ochranu veřejnosti před kriminalitou a v poslední době významněji také korupci.

Z hlediska stranických preferencí lze říci, že jednoznačně nejlépe je policie přijímána stoupenci ČSSD, naopak nejkritičtěji se k policii staví příznivci KSČM, kteří jsou obecně nejméně spokojeni se společenskou situací.

Naše veřejnost stabilně projevuje armádě relativně vyšší důvěru než policii. Také tato instituce si však od minulého roku v hodnocení občanů výrazně pohoršila. České armádě přesto stále projevuje důvěru více než polovina dotázaných občanů, v tomto případě se ale neprojevuje vazba na jejich politické přesvědčení.

Pramen: STEM, Trendy 2003/9, 1413 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2003/9, 1413 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2003/9, 1413 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2003/9, 1413 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 1992-2003

Pramen: STEM, Trendy 1992-2003

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
armáda, důvěra, policie