Naše zjištění
2. 5. 2013

Napětí mezi sociálními skupinami

Napětí mezi bohatými a chudými označuje jako velmi nebo poměrně silné 63 % občanů, 59 % registruje silné napětí mezi vedeními podniků a zaměstnanci. Zhruba polovina občanů vypovídá o silném napětí mezi lidmi s různými politickými názory, téměř stejný podíl hovoří o silném napětí mezi etnickou majoritou a minoritami (52 % resp. 50 %).

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2013

VYDÁNO DNE 2. 5. 2013

TÉMĚŘ DVĚ TŘETINY OBČANŮ SE DOMNÍVAJÍ, ŽE U NÁS PANUJE SILNÉ NAPĚTÍ MEZI BOHATÝMI A CHUDÝMI.

Napětí mezi bohatými a chudými označuje jako velmi nebo poměrně silné 63 % občanů, 59 % registruje silné napětí mezi vedeními podniků a zaměstnanci. Zhruba polovina občanů vypovídá o silném napětí mezi lidmi s různými politickými názory, téměř stejný podíl hovoří o silném napětí mezi etnickou majoritou a minoritami (52 % resp. 50 %). Méně často lidé registrují silné napětí mezi mladými a starými lidmi (35 %) a zejména mezi městem a venkovem (24 %). Celkově vnímají silné napětí častěji občané orientovaní politicky doleva.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-9. 4. 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1009 respondentů.

Existence rozporů a napětí mezi sociálními skupinami neodmyslitelně patří k lidským společnostem a je předpokladem jejich vývoje. V některých obdobích a situacích se tyto rozpory a napětí mohou vyostřovat a ústit v konflikty. Poslední léta, poznamenaná globální finanční a ekonomickou krizí a finančními problémy řady států, znamenají zatěžkávací zkoušku sociální soudržnosti. Společnost STEM proto sleduje, jak občané ČR nahlížejí na existenci napětí mezi sociálními skupinami u nás.

Pramen: STEM, Trendy 4/2013, 1009 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
napětí, sociální skupiny