Naše zjištění
16. 12. 2005

Nadační fond Rozum a cit

O aktivitách neziskových organizací, které se věnují opuštěným dětem, ví téměř polovina (43%) obyvatel České republiky. Celá pětina (21%) již někdy slyšela přímo o nadačním fondu Rozum a Cit a polovina (50%) zaznamenala akci nadačního fondu „Sluníčkový den“, při němž studenti prodávají keramické sluníčko nebo sluníčkovou magnetku.

Informace z výzkumu stem trendy 10/2005

nadační fond Rozum a cit znají častěji majetnější
a vzdělanější lidé

Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-7. října 2005 na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1540 dotázaných.

O aktivitách neziskových organizací, které se věnují opuštěným dětem, ví téměř polovina (43%) obyvatel České republiky. Celá pětina (21%) již někdy slyšela přímo o nadačním fondu Rozum a Cit a polovina (50%) zaznamenala akci nadačního fondu „Sluníčkový den“, při němž studenti prodávají keramické sluníčko nebo sluníčkovou

magnetku.

Pramen: STEM, Trendy 10/2005, 1540 respondentů

Faktorem, jenž významně určuje informovanost o neziskových organizacích, je vzdělání. Znalost neziskových organizací tak stoupá spolu s výší dosaženého vzdělání. Zatímco z lidí se základním vzděláním zná nestátní organizace zabývající se péčí o opuštěné děti přibližně třetina, u vysokoškolsky vzdělaných je to více než polovina. Podobně o nadačním fondu Rozum a Cit ví o poznání více vysokoškoláků (34%) než lidí s nižším vzděláním – se základním vzděláním je to 17%, u vyučených 19%, u lidí s maturitou 22%. Rovněž akci „Sluníčkový den“ si všimly přibližně dvě třetiny vysokoškolsky vzdělaných, avšak ani polovina lidí se základním vzděláním a vyučených, a mírně nad polovinu lidí s maturitou.

Pramen: STEM, Trendy 10/2005, 1540 respondentů

Obecně lze říci, že finančně lépe zajištění lidé jsou o těchto otázkách informovaní. Vědí více o aktivitách neziskových organizací v oblasti péče o opuštěné děti a slyšeli o nadačním fondu Rozum a Cit i o akci „Sluníčkový den“.

Větší povědomí o neziskových organizacích věnujících se opuštěným dětem je v hlavním městě Praha (52% kladných odpovědí) a ve Středočeském kraji (50% odpovědělo ano), přičemž v Praze byla i akce „Sluníčkový den“ výrazněji zaregistrována (67% odpovědí ano).

Pramen: STEM, Trendy 10/2005, 1540 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
děti, nadace