Naše zjištění
26. 5. 2011

Motivy volby u voličů hlavních politických stran

Příznivci pravicových stran ODS a TOP 09 jako hlavní důvod své volby uvádějí nejčastěji strategii do budoucna úsilí o reformy, stoupenci KSČM vyzdvihují schopnost strany naslouchat lidem a zachovávat klid, řád, tradice. Mezi stoupenci ČSSD jsou důvody vyvážené – uvádějí skoro stejně často důvěryhodné představitele, schopnost naslouchat lidem a strategii do budoucna. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2011 VYDÁNO DNE 27. 5.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2011

VYDÁNO DNE 27. 5. 2011

VOLIČE PRAVICE NEJVÍCE MOTIVUJÍ REFORMY, PŘÍZNIVCI LEVICOVÝCH STRAN OCEŇUJÍ SCHOPNOST NASLOUCHAT LIDEM.

Příznivci pravicových stran ODS a TOP 09 jako hlavní důvod své volby uvádějí nejčastěji strategii do budoucna úsilí o reformy, stoupenci KSČM vyzdvihují schopnost strany naslouchat lidem a zachovávat klid, řád, tradice. Mezi stoupenci ČSSD jsou důvody vyvážené – uvádějí skoro stejně často důvěryhodné představitele, schopnost naslouchat lidem a strategii do budoucna.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.–9. 5. 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1219 respondentů.

STEM se pravidelně každý měsíc ptá lidí, kterou stranu by volili, pokud by se „příští týden“ konaly volby do poslanecké sněmovny. V květnovém průzkumu jsme se všech lidí, kteří na otázku volby uvedli nějakou stranu, ptali dále na motivy, proč právě tuto stranu by nyní volili.

Respondentům bylo předloženo 12 charakteristik a u každé mohli uvést, do jaké míry tato charakteristika vystihuje jejich volební motivaci.

Přehled na následující straně ukazuje celkové pořadí důvodů pro volbu strany ze souboru všech respondentů – tedy lidí, kteří na otázku, kterou stranu by do poslanecké sněmovny volili, uvedli nějakou stranu.

Vůbec nejsilněji (v pořadí podle podílu rozhodného souhlasu) zaznívá důvod, že strana umí naslouchat lidem a zná jejich problémy. Významově blízko tomuto důvodu jsou argumenty o rozvaze při řešení problémů, garanci řádu, tradic,  což jsou hodnoty, které velká část populace sdílí a které v krizových situacích postrádá.

Následují dva důvody strategické a programové – totiž to, že volená strana má jasnou strategii do budoucna a usiluje o podstatné reformy.

S mírným odstupem následuje blok důvodů „osobnostních“. Lidé volí stranu proto, že věří jejím představitelům, že tito lidé jsou schopni jim věci vysvětlit, jsou to profesionálové, anebo pracují dobře na komunální nebo regionální úrovni.

Není bez zajímavosti, že 18 % respondentů zcela souhlasí s tím, že volí stranu jako východisko z nouze. Zhruba třetina z těchto lidí uvedla jako volenou stranu ČSSD, shodně po téměř 20 % KSČM a ODS, TOP 09 11 %. V porovnání se stranickými preferencemi je „nadstandardně“ zastoupena v této skupině hlasů z nouze především KSČM, což lze považovat za obecně protestní hlas, ale také ODS, v jejímž případě se, jak ukazuje podrobnější analýza, jedná spíše o setrvačnost věrných voličů.

Pramen: STEM, Trendy 5/2011, 1219 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace, voličské jádro