Naše zjištění
30. 9. 2013

Motivy účasti v předčasných volbách

Nespokojenost s politickou situací je nejčastěji uváděným hlavním důvodem, proč jít v říjnu volit. Platí to zejména pro sympatizanty levicových stran a obecně pro lidi, podle nichž se situace u nás vyvíjí špatným směrem. Stoupenci pravice častěji uvádějí vůli podpořit politiku a program konkrétní strany a příznivci hnutí ANO uvádějí, že mají snahu hlavně přivést do politiky nové tváře.

INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM TRENDY 9-1/2013, 9-2/2013

VYDÁNO DNE 30. 9. 2013

NESPOKOJENOST S POLITICKOU SITUACÍ JE NEJČASTĚJŠÍM MOTIVEM ÚČASTI U PŘEDČASNÝCH VOLEB

Nespokojenost s politickou situací je nejčastěji uváděným hlavním důvodem, proč jít

v říjnu volit. Platí to zejména pro sympatizanty levicových stran a obecně pro lidi, podle nichž se situace u nás vyvíjí špatným směrem. Stoupenci pravice častěji uvádějí vůli podpořit politiku a program konkrétní strany a příznivci hnutí ANO uvádějí, že mají snahu hlavně přivést do politiky nové tváře.

Citované výsledky pocházejí z výzkumů STEM provedených na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, které se uskutečnily ve dnech 29. 8.-8. 9. a 15.-21. 9. 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídalo v obou výzkumech celkem 2136 respondentů, jejich odpovědi byly spojeny do jednoho datového souboru.

Zářijová zpráva STEM přinášející stranické preference a model volebních zisků konstatovala zvýšení ochoty jít volit oproti červnu. Všem respondentům, kteří se hodlají účastnit předčasných voleb (tj. neodpověděli „spíše ne“ nebo „určitě ne“), byla položena otázka, co bude hlavním důvodem jejich případné účasti. Z odpovědí plyne, že jasně nejčastějším motivem je nespokojenost s politickou situací nebo konkrétními politiky.

"Můžete nám říci, co bude hlavním důvodem Vaší případné účasti v říjnových volbách do poslanecké sněmovny?" (na otázku odpovídali respondenti, kteří se určitě, spíše nebo možná hodlají zúčastnit předčasných voleb do sněmovny, n=1671 respondentů)

 

Pramen: STEM, Trendy 2013/09-1 + 2013/09-2, spojený soubor 2136 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
motivy, předčasné volby, účast