Naše zjištění
10. 1. 2005

Moderátoři televizních novin na TV Nova jsou vesměs známější než jejich kolegové z ČT a TV Prima

Šetření ukázalo, že všechny sledované moderátory, kteří uvádějí hlavní zpravodajské relace na celoplošných televizí, zná nejméně polovina populace. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2004 MEZI MODERÁTORY HLAVNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH RELACÍ CELOPLOŠNÝCH TV STANIC HODNOTÍ VEŘEJNOST NEJPŘÍZNIVĚJI REYE KORANTENGA A PAVLA ZUNU. MODERÁTOŘI  TELEVIZNÍCH NOVIN NA TV NOVA JSOU VESMĚS ZNÁMĚJŠÍ NEŽ JEJICH KOLEGOVÉ Z ČT A TV PRIMA.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2004

MEZI MODERÁTORY HLAVNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH RELACÍ CELOPLOŠNÝCH TV STANIC HODNOTÍ VEŘEJNOST

NEJPŘÍZNIVĚJI REYE KORANTENGA A PAVLA ZUNU.

MODERÁTOŘI  TELEVIZNÍCH NOVIN NA TV NOVA JSOU VESMĚS ZNÁMĚJŠÍ NEŽ JEJICH KOLEGOVÉ Z ČT A TV PRIMA.

Citované výsledky STEM pocházejí z pravidelného vícetematického výzkumu provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. 11. – 7. 12. 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1681 respondentů. Respondenti vyjadřovali svůj celkový názor na jednotlivé moderátory pomocí čtyřstupňové škály obsahující odpovědi „velmi příznivý“, „spíše nepříznivý“, „spíše nepříznivý“ a „velmi nepříznivý“, příp. byla zaznamenána jejich odpověď „neznám ho(ji)“.

Šetření ukázalo, že všechny sledované moderátory, kteří uvádějí hlavní zpravodajské relace na celoplošných televizí, zná nejméně polovina populace. K nejznámějším patří čtveřice moderátorských „stálic“ Televizních novin na TV Nova Pavel Zuna, Rey Koranteng
 (oba 98 %), Lucie Borhyová (95 %) a Karel Voříšek (94 %). Na ČT je nejznámější moderátorka Událostí Jolana Voldánová (89 %) a na TV Prima Martina Kociánová
a Štěpánka Duchková (obě 86 %), které uvádějí Zpravodajský deník.

 

Pramen: STEM, Trendy 12/2004, 1681 respondentů

Z výzkumu dále vyplynulo, že nejpříznivější názor má veřejnost na trojici moderátorů Televizních novin Reye Korantenga, Pavla Zunu a Karla Voříška. Příznivé mínění („velmi“ nebo „spíše“) o nich vyjádřilo více než osm z deseti dotázaných. V těsném závěsu za nimi je Jolana Voldánová, která je jednak nejpříznivěji hodnocenou moderátorkou hlavních zpravodajských relací, a jednak má nejlepší hodnocení ze sledovaných moderátorů ČT. Relativně málo příznivých hodnocení získala mezi veřejností trojice moderátorů České televize (Iveta Toušlová, Roman Pistorius a Josef Maršál). Poslední místo patří Daně Makrlíkové z TV Prima, kterou pozitivně vnímají jen čtyři z deseti obyvatel. Je třeba vidět, že poslední čtyři moderátoři zároveň patří k těm, kteří jsou nejméně známí (např.Danu Makrlíkovou zná jen každý druhý dotázaný). U všech moderátorů hlavních večerních zpráv však převažuje jednoznačně příznivé hodnocení nad nepříznivým.

Pramen: STEM, Trendy 12/2004, 1681 respondentů

Ženy hodnotí většinu moderátorů a moderátorek hlavních zpravodajských relací o něco lépe než muži. Výjimkou jsou moderátoři Událostí Josef Maršál a Roman Pistorius, na které mají příznivější názory muži. Rozdíly ale nejsou nijak dramatické. Z hlediska věku ukazují data jednu významnou odlišnost týkající se bez výjimky všech sledovaných moderátorů ČT. Méně příznivé názory na ně mají mladí lidé (do 29 let). Pokud jde o vzdělání, projevuje se u některých moderátorů zpravodajských pořadů na ČT a TV Prima následující efekt: čím vyšší vzdělání, tím lepší hodnocení. Týká se to Marcely Augustové, Štěpánky Duchkové, Bohumila Klepetka, Romana Pistoriuse a Jolany Voldánové. Naopak zcela opačný efekt je patrný u Lucie Borhyové. Vliv na sledovanou otázku má také zájem o politiku. Ukázalo se, že čím více se lidé zajímají o politiku, tím více znají moderátory zpravodajských relací na ČT a TV Prima.

Pohled na to, jak si vedou jednotliví moderátoři uvnitř „svých“ televizí, ukazuje, že muži jsou na TV Nova na svých postech moderátorů hlavních zpravodajských pořadů nejen známější, ale i lépe hodnocení než jejich partnerky. Pokud jde o známost na veřejnosti, konkuruje jim pouze Lucie Borhyová. Na ČT jsou naopak známější a úspěšnější současné moderátorky Událostí v osobě Jolany Voldánové a Marcely Augustové, se kterými se může měřit Bohumil Klepetko. Na TV Prima mezi sebou „soupeří“ ve Zpravodajském deníku pouze ženy. Pokud jde o známost, jsou na tom Martina Kociánová a Štěpánka Duchová lépe než většina moderátorů a moderátorek Událostí. V případě hodnocení je na tom v trojici moderátorek nejlépe Martina Kociánová.

 

Pramen: STEM, Trendy 12/2004, 1681 respondentů

 

Pramen: STEM, Trendy 12/2004, 1681 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 12/2004, 1681 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
média, popularita