Naše zjištění
2. 5. 2014

Model Evropský parlament, duben 2014

V druhé polovině dubna STEM v rámci pravidelného měsíčního šetření TRENDY zjišťoval preference k volbám do Evropského parlamentu a na jejich základě zkonstruoval volební model pro tyto volby. STEM – VOLEBNÍ MODEL K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 V druhé polovině dubna STEM v rámci pravidelného měsíčního šetření TRENDY zjišťoval preference k volbám do Evropského parlamentu.

STEM – VOLEBNÍ MODEL K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

V druhé polovině dubna STEM v rámci pravidelného měsíčního šetření TRENDY zjišťoval preference k volbám do Evropského parlamentu. Zjišťoval i stranické preference do Poslanecké sněmovny, které najdete v pondělí na webových stránkách www.stem.cz.

Citovaný výzkum STEM byl proveden v sérii TRENDY osobními rozhovory face-to-face s využitím kvótního výběru ve dnech 14.-21. dubna 2014 na reprezentativním souboru ČR. Dotázáno bylo 1098 osob starších 18 let. Na výzkumu pracovalo 241 tazatelů STEM (PAPI) a 126 tazatelů STEM/MARK (CAPI). Statistická chyba u podsouboru voličů do EP se pohybuje kolem ± 2 procentních bodů u menších stran, u větších stran kolem ± 4 procentních bodů. Výzkumná série TRENDY je hrazena výhradně z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

Sestavit model volebního výsledku není jednoduché, neboť lze jen obtížně zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v loňských volbách do Poslanecké sněmovny, do jaké míry se bude podobat posledním volbám do EP v roce 2009. Z dosavadního průběhu kampaně lze usoudit, že věcným stránkám našeho členství je věnována malá pozornost, převažuje apel na emoce a image kandidátů. V takové situaci se těžko odhaduje, zda se do volebního výsledku budou promítat emoce na poslední chvíli. Předkládaný volební model STEM vychází z preferencí k volbám do Evropského parlamentu, zanedbává občany dnes nerozhodnuté jít volit a ty, kteří nejsou ochotni uvést žádné preference. Počítá s lidmi, kteří mají alespoň minimální zájem o politiku a alespoň slabou vazbu k preferované straně či hnutí.

Volební model STEM – simulovaný výsledek voleb do EP k 21. 4. 2014 (v %)

Poznámka: Žádná z „Ostatních“ stran a hnutí nezískala podporu větší než 0,8 %.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
Evropský parlament, volební preference