Mírné oslabení popularity u nejlépe hodnocených politiků

I přes další snížení podílu příznivých hodnocení zůstává ministr financí A. Babiš nejlépe hodnoceným politikem. Horší hodnocení zjišťujeme rovněž u dalších politiků na předních místech žebříčku popularity, M. Stropnického, B. Sobotky a M. Chovance, příznivý názor na ně má polovina veřejnosti. Ostatní členy vlády veřejnost hodnotí podobně jako na konci roku 2015, pouze u J. Dienstbiera a K. Šlechtové je podíl pozitivních hodnocení mírně vyšší. Noví první místopředsedové opoziční ODS a TOP 09 A. Udženija a M. Ženíšek nejsou zatím mezi občany příliš známí, stejně jako předseda hnutí Úsvit M. Lidinský.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 16. až 23. března 2016. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1050 respondentů.

Výzkum popularity STEM se již od roku 1993 zaměřuje na předsedy či místopředsedy parlamentních politických stran a rovněž na všechny členy české vlády.

I přes pokračující pokles podílu příznivých hodnocení je stále nejlépe hodnoceným politikem předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš. Na druhém místě těsně předstihl dříve druhého premiéra Bohuslava Sobotku ministr obrany Martin Stropnický. Premiér Sobotka je spolu s ministrem vnitra Milanem Chovancem na „děleném“ třetím místě. U všech právě jmenovaných politiků došlo v porovnání s předchozím průzkumem ke snížení podílu příznivých hodnocení. Stabilní je pozice ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, který má ovšem od uvedených politiků výrazný odstup.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v březnu 2016

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 3/2016, 1050 respondentů

Žebříček popularity v porovnání s výzkumem na konci roku 2015 neukazuje u většiny politických osobností výrazné změny. Pouze u osobností na předních pozicích zjišťujeme nižší podíl příznivých hodnocení. Jak jsme již uvedli, jde o premiéra Sobotku a ministry A. Babiše, M. Stropnického a M. Chovance. V případě předsedů hlavních vládních stran Sobotky a Babiše jsou jejich hodnocení nejméně příznivá od vzniku vlády. Je zřejmé (a potvrzují to i výsledky jiných průzkumů), že spory mezi členy koalice poškozují popularitu hlavních představitelů koaličních stran. Svůj vliv mohou mít i útoky opozice na ministra financí A. Babiše v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, na druhou stranu však kritika představitelům opozice zvýšení jejich popularity nepřinesla.

V případě ministra vnitra Chovance je současné hodnocení možné interpretovat jako jistou stagnaci s mírným poklesem. Tento vývoj může souviset s tím, že téma uprchlické krize v posledních týdnech ve veřejném mínění mírně oslabilo svou naléhavost (a většina dotazování se uskutečnila ještě před teroristickými útoky v Bruselu).

Jedinými politiky, jejichž hodnocení se mírně zlepšilo oproti průzkumu na konci roku 2015, jsou J. Dienstbier a K. Šlechtová.

Ostatní ministři současné vlády jsou veřejností hodnoceni podobně jako v prosinci 2015.

Oproti minulému průzkumu se poněkud zlepšila znalost nových členů vlády, K. Šlechtové, K. Valachové a R. Pelikána, zná a hodnotí je o deset procentních bodů více dotázaných než minule, stále však zbývá zhruba třetina veřejnosti, která se k nim nedokáže vyjádřit. Ještě vyšší podíl občanů nezná R. Brabce a D. Hermana, kteří jsou ovšem ve vládě od počátku jejího funkčního období.

V minulém průzkumu jsme zaznamenali nárůst popularity u předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie T. Okamury. Tento nárůst se v aktuálním výzkumu nepotvrdil, sama SPD však v preferencích zlepšení zaznamenala.

Podobně jako při hodnocení politiků vládních stran nevidíme ani u politiků opozice výrazné změny. Stabilní podíl občanů hodnotí příznivě předsedu KSČM V. Filipa a místopředsedu P. Kováčika (necelá třetina, resp. pětina). Pětina občanů příznivě vnímá předsedu ODS P. Fialu. Beze změn je také postavení předsedy TOP 09 M. Kalouska s popularitou na úrovni 13 %.

Po změnách ve vedení TOP 09 a ODS byli mezi zkoumané osobnosti zařazeni rovněž první místopředsedové těchto stran, M. Ženíšek a A. Udženija. Jejich hodnocení je ovšem výrazně ovlivněno skutečností, že je více než polovina dotázaných nezná. Zhruba desetina lidí je hodnotí příznivě. Předsedu hnutí Úsvit – Národní koalice M. Lidinského nezná dokonce dvoutřetinová většina občanů.

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+),

v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (?)

Poř. Osobnost 2013 2014 2015 2016 2016
III. V. IX. X.* I. III. V. X. I. III. V. IX. XII. III.+ III. ?
1 A. Babiš 40 47 59 62 66 71 72 64 59 64 61 56 1
2 M. Stropnický 54 55 57 55 52 51 50 56 51 3
3 B. Sobotka 42 47 45 47 56 56 51 56 63 54 58 56 56 50 1
4 M. Chovanec 24 24 28 37 41 46 39 42 46 53 50 10
5 L. Zaorálek 39 42 41 43 40 35 39 41 40 38 38 40 41 7
6 P. Bělobrádek 20 28 31 35 36 39 40 38 39 39 35 36 12
7 D. Ťok 30 24 31 34 36 35 29
8 J. Dienstbier 58 58 57 55 50 49 45 38 35 30 35 6
9 M. Marksová 21 32 31 31 31 33 34 35 35 20
10 K. Šlechtová 28 28 28 30 30 34 31
11 T. Okamura 46 49 58 52 48 49 46 30 33 29 37 34 3
12 M. Jurečka 24 24 24 31 33 31 33 32 32 31 24
13 J. Faltýnek 31 31 34 33 32 35 29 35 29 31 32
14 V. Filip 25 30 33 31 33 29 31 31 31 26 27 27 27 29 10
15 S. Němeček 20 25 33 28 26 26 27 28 28 29
16 R. Pelikán 19 20 25 26 27 33
17 J. Hamáček 29 28 28 29 28 27 36
18 R. Brabec 21 22 23 26 25 23 24 26 27 25 43
19 K. Valachová 24 24 25 37
20 J. Mládek 23 24 26 27 27 25 25 27 26 24 29
21 P. Gazdík 24 25 26 25 25 26 23 22 23 23 21 32
22 P. Kováčik 26 21 22 24 21 19 19 19 18 20 32
23 D. Herman 16 16 17 19 21 17 19 20 21 20 39
24 P. Fiala 23 23 23 19 22 22 19 16 18 22 21 19 19
25 M. Kalousek 13 17 14 16 14 16 14 15 13 13 14 14 13 2
26 M. Ženíšek 10 56
27 M. Lidinský 10 64
28 A. Udženija 7 57

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili.

Pořadí politiků v žebříčku je dáno přesnou procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení (na 1 desetinné místo).

* říjnové šetření 2013 bylo zaměřeno na hodnocení celostátních lídrů stran a hnutí, které kandidovaly v předčasných volbách do PSP ČR

Pramen: STEM, Trendy 2013-2016