Naše zjištění
17. 2. 2015

Miloš Zeman v průzkumech STEM

V současné době má důvěru v prezidenta Miloše Zemana 43 % našich obyvatel. Od průzkumu STEM v říjnu 2014 se míra důvěryhodnosti v prezidenta snížila o 14 procentních bodů. Prezidentu Zemanovi nejčastěji důvěřují stoupenci KSČM, významně častěji než populace jako celek rovněž příznivci ČSSD a Úsvitu. INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM TRENDY 1/2015 VYDÁNO DNE 17. 2.

INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM TRENDY 1/2015

VYDÁNO DNE 17. 2. 2015

MILOŠ ZEMAN V PRŮZKUMECH STEM

V současné době má důvěru v prezidenta Miloše Zemana 43 % našich obyvatel. Od průzkumu STEM v říjnu 2014 se míra důvěryhodnosti v prezidenta snížila o 14 procentních bodů. Prezidentu Zemanovi nejčastěji důvěřují stoupenci KSČM, významně častěji než populace jako celek rovněž příznivci ČSSD a Úsvitu.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 6. až 16. ledna 2015. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1081 respondentů.

Podle lednového výzkumu STEM má prezident Miloš Zeman důvěru dvou pětin veřejnosti. Třípětinová většina tedy v Miloše Zemana důvěru nemá. V porovnání s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou je míra důvěry v prezidenta Zemana výrazně nižší (premiérovi Sobotkovi důvěřuje 60 % občanů).

„Máte důvěru v prezidenta republiky Miloše Zemana?“ (%)

Pramen: STEM, Trendy 1/2015, 1081 respondentů

Vývoj důvěry veřejnosti v prezidenta Miloše Zemana sleduje STEM již od jeho zvolení. Těsně po prezidentských volbách měl budoucí prezident Miloš Zeman důvěru mírně nadpoloviční většiny veřejnosti. Zhruba půlroku se v průzkumech STEM míra důvěry v prezidenta Zemana udržovala na této úrovni. Výzkum z ledna 2014 však zjistil významné snížení podílu lidí, kteří prezidentu Zemanovi důvěřují (o 15 procentních bodů), je možné, že do snížení jeho důvěryhodnosti se promítly výsledky předčasných voleb do Poslanecké sněmovny, neúspěch SPO Zemanovci, prezidentova (původně tajná) schůzka s Michalem Haškem a některými dalšími členy vedení ČSSD (ovšem bez B. Sobotky). V první polovině roku 2014 tedy byla míra důvěry v prezidenta pod hranicí 50 %. V říjnu 2014 důvěryhodnost prezidenta Zemana opět posílila a byl to patrně jeho vrchol ještě před kritizovaným vystoupením v Radiožurnálu dne 2. 11. 2014. Výzkum CVVM zaznamenal bezprostřední negativní reakci na toto vystoupení a výrazný pokles popularity Miloše Zemana. I s časovým odstupem od řady negativních reakcí v médiích je propad důvěry v prezidenta Zemana jasně patrný – mezi říjnem 2014 a lednem 2015 jde o pokles o čtrnáct procentních bodů.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
důvěra, Miloš Zeman, prezident