Naše zjištění
3. 11. 2000

Mezinárodní postavení ČR se podle mínění většiny občanů upevňuje

Zhruba dvě třetiny našich občanů se domnívají, že zahraniční politika České republiky je v zásadě správná (65% v září 2000). Podle tří pětin lidí se mezinárodní postavení našeho státu dále posiluje. Podíl lidí, podle nichž se mezinárodní kredit českého státu posiluje, se v porovnání s podzimem loňského roku zvýšil více než o 10%.

Informace z výzkumu Trendy 10/2000

Mezinárodní postavení ČR se podle mínění většiny občanů upevňuje

 

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 4.-9. října 2000. Odpovědělo 1942 respondentů starších 18 let, vybraných metodou kvótního výběru na území celé České republiky.

Zhruba dvě třetiny našich občanů se domnívají, že zahraniční politika České republiky je v zásadě správná (65% v září 2000). Podle tří pětin lidí se mezinárodní postavení našeho státu dále posiluje.

Podíl lidí, podle nichž se mezinárodní kredit českého státu posiluje, se v porovnání s podzimem loňského roku zvýšil více než o 10%.

„Jaké je podle Vás mezinárodní postavení České republiky?

Řekl(a) byste, že se mezinárodní vážnost naší republiky posiluje,

nebo se naopak naše vážnost na mezinárodním poli oslabuje?“

  99/09 00/09 00/10
Určitě se posiluje 10 % 12 % 10 %
Spíše se posiluje 39 % 46 % 52 %
Spíše se oslabuje 41 % 35 % 31 %
Určitě se oslabuje 10 % 7 % 7 %

Pramen: STEM, Trendy 9/1999, 9/2000, 10/2000

Příznivější pohled na mezinárodní postavení České republiky než před rokem mají osoby z různých sociodemografických skupin i stoupenci všech významných politických stran. Nadále platí, že s mezinárodní orientací českého státu a s kroky naší diplomacie se ztotožňují především voliči pravicových stran, lidé mladší a vzdělanější. Odpůrci prozápadního kursu českého státu jsou trvale stoupenci KSČM a lidé hlásící se ke krajní levici. Méně spokojeni s mezinárodním postavením ČR jsou také lidé ve věku nad 60 let, ovšem i z nich již polovina uznává, že mezinárodní vážnost naší republiky se v současné době posiluje. Názor a mezinárodní pověst ČR silně souvisí se vztahem k EU a NATO. Naprostá většina (zhruba 4/5) lidí, kteří soudí, že se mezinárodní pozice ČR upevňuje, důvěřuje Evropské unii a Severoatlantické alianci, naopak z lidí, kteří pociťují úpadek naší mezinárodní prestiže, důvěřuje EU a NATO jen asi třetina.

Pramen: STEM, Trendy 9/1999, 10/2000

Pramen: STEM, Trendy 9/1999, 10/2000

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
mezinárodní postavení ČR, zahraniční politika