Naše zjištění
3. 12. 2021

Mezi očkovanými je zájem o posilující dávku vysoký

V rámci listopadového projektu STEM Trendy jsme položili otázky ohledně zájmu o očkování, zájmu o posilující dávku očkování a názorů na zavedení povinného očkování. Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden kombinací metody online dotazování (CAWI) na Českém národním panelu a telefonických rozhovorů (CATI) prostřednictvím vyškolených tazatelů STEM/MARK na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 20.–28. 11. 2021.

V rámci listopadového projektu STEM Trendy jsme položili otázky ohledně zájmu o očkování, zájmu o posilující dávku očkování a názorů na zavedení povinného očkování.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden kombinací metody online dotazování (CAWI) na Českém národním panelu a telefonických rozhovorů (CATI) prostřednictvím vyškolených tazatelů STEM/MARK na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 20.–28. 11. 2021. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem, celkem odpověděl soubor 1012 respondentů (z toho 733 CAWI a 279 CATI).

V sérii výzkumů a otázek STEM k očkování navazujeme na projekty STEM na toto téma pro Ministerstvo zdravotnictví ČR z roku 2020 a začátku roku 2021.

Aktuální data ukazují hlavní zjištění:

  • Podíl dospělých občanů, kteří očkování odmítají, je dlouhodobě téměř stejný na úrovni pětiny občanů, přičemž pevně rozhodnutých neočkovat se je zhruba 14 %. K očkování se rozhodují spíše ti dosud váhající.
  • O posilující dávku je mezi očkovanými dospělými výrazný zájem. Ti, kteří zatím váhají nebo o ni nestojí, mají především pochyby o její potřebnosti, nebo nad ní zatím příliš neuvažovali.
  • Zavedení povinného očkování považuje za správné 43 % občanů, ovšem stejný podíl jej odmítá. Mezi očkovanými je pro povinné očkování 57 % (27 % proti), mezi neočkovanými jsou pro 4 %.

Tři čtvrtiny dospělých občanů ČR jsou již očkovaní alespoň první dávkou (72 %)[1] nebo s očkováním počítají (3 %). Pětina veřejnosti se očkovat nechce, pevně rozhodnutých je 14 %. Váhajících je v současné době 6 %. Od Velikonoc nesledujeme výraznější dynamiku podpory očkování. Ubývá nerozhodných, mezi těmi, co se očkovat nechtějí, naopak přibývá pevně rozhodnutých se neočkovat (o Velikonocích to bylo 10 %, nyní 14 %).

Lidí, kteří jsou pevně rozhodnuti se neočkovat, je mírně více mezi špatně finančně zajištěnými: 20 %. Dále to jsou častěji lidé se základním vzděláním a lidé ve věkové kategorii 18-29 let (20 %).

Zatím hypotetická možnost úplného zjednodušení logistiky očkování (po domluvě s lékařem očkování doma) by jasné odpůrce očkování příliš neovlivnila, význam by měla pouze částečně pro dosud váhající, případně ty, kteří se očkovat chtějí, ale zatím nejsou.

„Jste již očkovaný(á) alespoň jednou dávkou proti nákaze COVID-19?“

Pramen: STEM, Trendy 11/2021, 1012 respondentů starších 18 let

Pramen: STEM pro Ministerstvo zdravotnictví ČR – prosinec 2020, únor a březen 2021;
STEM TRENDY – červen, září a listopad 2021

Posilující dávka očkování

Mezi těmi, kteří jsou již očkovaní, je zájem o posilující dávku vysoký. Nejvyšší míru zájmu dávají podle očekávání najevo lidé starší 60 let (téměř 90 % z nich má zájem nebo již posilující dávku mají). Mezi očkovanými nejmladšími do 30 let mají nyní zájem zhruba dvě třetiny. Je třeba však brát v úvahu časové podmínky podání posilující dávky, pro mladší skupiny ještě není toto očkování tolik aktuální, tedy je jejich postoj váhavější.

Jen mírně nižší je zájem o posilující dávku mezi očkovanými ženami (74 %) než muži (79 %).

Čtvrtina očkovaných zatím váhá nebo posilující dávku odmítá. Mezi těmi, kteří ji neplánují, je hlavním motivem váhání, nedostatečné přesvědčení o její potřebnosti (72 % z nich). Část z nich vede k pochybnostem špatná reakce na předchozí dávky (18 %) nebo zdravotní potíže, případně jiné důvody (prodělání nemoci, obavy z „nekonečného“ podávání dalších dávek, pochyby o účinnosti vakcín apod.).

Ty, kteří zatím nad posilující dávkou váhají nebo ji odmítají, by ve zhruba čtvrtině až třetině přesvědčilo zjednodušení logistiky (podání vakcíny doma lékařem).

„Budete Vy osobně mít zájem se dobrovolně a zdarma nechat očkovat třetí – v případě jednodávkových vakcín druhou – posilující dávkou vakcíny?“

Pramen: STEM, Trendy 11/2021, 1012 respondentů starších 18 let,
z toho 729 respondentů již očkovaných

Názory na povinné očkování proti nákaze COVID-19

V názoru na zavedení povinného očkování je veřejnost rozdělena. Za správné by to považovalo 43 %. Ovšem stejný podíl zastává opačný názor. Častěji jsou pro povinné očkování lidé již očkovaní, ale i mezi nimi je více než čtvrtina odpůrců povinného očkování. Lidé neočkovaní mají v jednoznačné většině jasno, 87 % z nich s povinným očkováním nesouhlasí. Ve srovnání s obdobím na konci srpna podpora povinného očkování roste.

„Bylo by podle Vás správné zavést u nás očkování proti nákaze
COVID-19 jako povinné?“

Pramen: STEM, Trendy 11/2021, 1012 respondentů starších 18 let

Zavedení povinného očkování v nejvyšší míře podporují stoupenci hnutí ANO (63 %). Příznivci ODS, KDU-ČSL a STAN jsou názorově rozděleni, ale mírně převažuje souhlasný postoj. Mezi sympatizanty Pirátů a TOP 09 je naopak mírně více těch, kteří jsou proti povinnému očkování. Ovšem jasný postoj mají stoupenci SPD (proti povinnému očkování je 70 % z nich). Mezi nevoliči je více těch, kteří jsou proti povinnému očkování.

  1. Údaj ke střednímu datu sběru dat, tj. cca 23.11.

Sdílet

Covid-19
COVID-19, očkování, povinné očkování, zájem o očkování