Naše zjištění
11. 10. 2000

Mezi lidmi, kteří dnes nevědí, koho volit, je hodně předloňských voličů ČSSD

Čtyřkoalice jako celek má poměrně pevný okruh příznivců. Z lidí, kteří v roce 1998 volili KDU-ČSL, US či DEU (ODA se voleb nezúčastnila), by dnes volilo některou z členských stran čtyřkoalice či čtyřkoalici jako celek 77% osob.

Informace z výzkumu Trendy 9/2000

Mezi lidmi, kteří dnes nevědí, koho volit, je hodně předloňských voličů ČSSD

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-11. září  2000. Dotázáno bylo 1657 občanů starších 18 let na území celé České republiky. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

Výroční jednání stran čtyřkoalice potvrdilo jejich záměr jít do příštích parlamentních voleb se společnou kandidátkou. Pro výsledek voleb nebude proto rozhodující, zda lidé přesunují své sympatie uvnitř bloku stran, které podepsaly Svatováclavskou dohodu, důsledky mají jen přesuny z tohoto bloku navenek.

Z první tabulky vyplývá, že čtyřkoalice jako celek má poměrně pevný okruh příznivců. Z lidí, kteří v roce 1998 volili KDU-ČSL, US či DEU (ODA se voleb nezúčastnila), by dnes volilo některou z členských stran čtyřkoalice či čtyřkoalici jako celek 77% osob. Nejstabilnější voličskou základnu mají komunisté, kteří si uchovali prakticky celý tábor stoupenců z roku 1998, naopak téměř polovina voličů ČSSD z roku 1998 by nyní dala hlas někomu jinému nebo by volit nešla.

Právě voliči ČSSD z roku 1998 tvoří v současnosti značný podíl osob, které nejsou rozhodnuty, komu by daly ve volbách do Poslanecké sněmovny hlas. Skupina váhajících, která je velmi početná, je tvořena ze tří hlavních zdrojů. Zhruba třetinu tvoří předloňští voliči ČSSD, další třetinu lidé, kteří před dvěma lety nevolili (neměli volební právo či se voleb z vlastní vůle nezúčastnili) a zhruba čtvrtina lidí volila před dvěma lety pravici (ODS nebo některou ze stran čtyřkoalice).

Nadále platí, že naprostá většina přesunů voličské přízně se odehrává uvnitř bloku pravicových a uvnitř bloku levicových stran. Přímých přestupů z jednoho bloku do druhého je málo (s výjimkou odchodu části voličů ČSSD ke čtyřkoalici), více je lidí, kteří jeden z bloků opustí, aniž okamžitě (či vůbec) přejdou do druhého. Přestupní či také konečnou stanicí je skupina nerozhodnutých.

Odchody od stran od voleb v červnu 1998 – sloupcová procenta

Dnes by volil Strana, kterou volili v červnu 1998
4K ODS ČSSD KSČM Nevolil
4K 77 12 9 1 14
ODS 5 71 2 0 13
ČSSD 2 2 56 3 8
KSČM 1 1 9 93 5
Jiná strana 0 1 2 0 2
Neví 11 9 18 3 28
Nevolil by 4 4 5 0 31

Pramen: STEM, Trendy 9/2000

Příchody ke stranám od voleb 1998 – sloupcová procenta

Přišli od Strana, kterou by volili dnes
4K ODS ČSSD KSČM Neví Nevoliči
4K 62 4 2 1 12 8
ODS 14 81 3 2 14 10
ČSSD 11 2 84 16 32 14
KSČM 0 0 2 73 3 0
Jiná strana 1 0 1 1 1 1
Nevoliči 12 12 8 7 35 66
Neví 0 0 0 1 3 1

Pramen: STEM, Trendy 9/2000

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
ČSSD, čtyřkoalice, stabilita stran