Naše zjištění
3. 7. 2001

Menšinovou vládu ČSSD nadále příznivě hodnotí zhruba dvě pětiny občanů

Menšinová vláda sociální demokracie překonala období nejhlubší krize a nedůvěry (říjen 1999 – 17 % občanů hodnotilo její práci kladně). V průběhu roku 2000 se počet příznivých odpovědí zdvojnásobil a v současnosti se podíl lidí, podle nichž vláda pracuje dobře, stabilizoval na úrovni zhruba dvou pětin.

Informace z výzkumu Trendy 6/2001

Menšinovou vládu ČSSD nadále příznivě hodnotí zhruba dvě pětiny občanů

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4.-10. června 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1664 občanů.

Menšinová vláda sociální demokracie má před sebou poslední rok svého působení. Za tři roky prošla mnoha personálními obměnami. Z původního Zemanova týmu zůstalo posledních „osm statečných“. Vláda překonala, jak naznačuje první graf na následující straně, období nejhlubší krize a nedůvěry. Zatímco v říjnu 1999 na otázku „Jak podle Vašeho názoru pracuje poslední měsíc česká vláda?“ odpovědělo „velmi dobře“ nebo „poměrně dobře“ jenom 17 % občanů, v průběhu loňského roku se počet příznivých odpovědí zdvojnásobil a v současnosti se podíl lidí, podle nichž vláda pracuje dobře, stabilizoval na úrovni zhruba dvou pětin. Stále však je to spokojenost vesměs částečná – pouhé 1 % lidí uvedlo variantu „velmi dobře“, 37 % „poměrně dobře“.  Podobně je však strukturován i tábor nespokojených – 50 % lidí odpovědělo „poměrně špatně“ a jen 12 % dotázaných kategoricky vládu odsoudilo stupněm „velmi špatně“. To už podává plastičtější obraz hodnocení Zemanova kabinetu. Lidově řečeno, „ujde to, ale žádná sláva“.

Druhý graf ukazuje, jak se měnilo hodnocení práce vlády u stoupenců nejsilnějších politických stran. Porovnáme-li údaje z prvního roku Zemanovy vlády se současností, je zřejmé, že černobílé stranické hodnocení se přece jen oslabilo. Na jedné straně trochu úspěchu nebo alespoň snahy uznávají dnes i ti, kteří dříve vládu jednostranně odsuzovali (zpočátku to byli hlavně stoupenci Unie svobody, později nejsilněji příznivci KSČM), na straně druhé nemá vláda příliš pevné zázemí ani u voličů ČSSD. Sociálně demokratické vládě, stejně jako předsedovi Zemanovi, vystavila nepříznivé hodnocení celá třetina lidí, kteří by do Poslanecké sněmovny ČSSD nejspíše volili. Pouhá 3 % stoupenců ČSSD hodnotí práci menšinové vlády v minulém měsíci jednoznačně pozitivně, možností „velmi dobře“ ! To vypovídá jak o rozporném hodnocení kroků vlády, tak nepřímo i o tom, jak nepevný a ve svém přístupu k volené straně vlažný je okruh stoupenců sociální demokracie.

Pramen: STEM, Trendy 1998-2001

    Pramen: STEM, Trendy 1998-2001, 4K – lidé, kteří jako volenou stranu v otevřené otázce uvádějí čtyřkoalici

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
politická orientace, vláda