Naše zjištění
24. 1. 2007

Média a povolební vyjednávání

Po půl roce povolebních vyjednávání STEM zjišťoval, jak lidé vnímají roli médií v procesu informování o politické situaci. Téměř dvě třetiny (63 %) občanů si myslí, že se média snažila o povolebních vyjednáváních informovat nestranně. Názor lidí na objektivnost či neobjektivnost médií však není pevně ukotvený a přesvědčivý, o čemž svědčí velmi vysoký podíl váhavých odpovědí („spíše ano“ a „spíše ne“).

Informace z výzkumu STEM Trendy 1/2007

 


Média se o povolebních vyjednáváních snažila informovat nestranně, míní většina občanů

 


Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 27. prosince 2006 – 5. ledna 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1272 respondentů.


Po půl roce povolebních vyjednávání STEM zjišťoval, jak lidé vnímají roli médií v procesu informování o politické situaci. Téměř dvě třetiny (63 %) občanů si myslí, že se média snažila o povolebních vyjednáváních informovat nestranně. Názor lidí na objektivnost či neobjektivnost médií však není pevně ukotvený a přesvědčivý, o čemž svědčí velmi vysoký podíl váhavých odpovědí („spíše ano“ a „spíše ne“). Respondentů, kteří jednoznačně vyslovili svůj názor, je u kladných i záporných odpovědí minimum.


Pramen: STEM, Trendy 1/2007, 1272 respondentů

 


Nerozhodné odpovědi ohledně nestrannosti médií pramení i z míry pozornosti, kterou lidé povolebnímu vyjednávání a sestavování vlády věnovali. Pouze pětina (19 %) sledovala celé dění v posledních měsících minulého roku pozorně, o něco méně dotazovaných (15 %) pak odpovědělo, že nesledovalo dění na sklonku roku 2006 vůbec. Většina (66 %) občanů charakterizuje svůj zájem o sestavování vlády jako zběžný. Ze zběžného zájmu následně plyne i jakési „zběžné“ hodnocení nestrannosti médií.


Pramen: STEM, Trendy 1/2007, 1272 respondentů

 


O nestrannosti médií jsou ve větší míře přesvědčeni lidé s vyšším vzděláním, zejména vysokoškolským, a lidé lépe majetkově zajištění. Tytéž skupiny deklarují ve větší míře, že v posledních měsících roku 2006 pozorně sledovaly vývoj vyjednávání o sestavování vlády. Pozornost věnovaná vyjednáváním stoupá rovněž s věkem respondentů a o něco více dění v posledních měsících sledovali podle svých slov muži než ženy.


O tom, že se média snažila být v informování o povolebních vyjednáváních nestranná, jsou v menší míře přesvědčeni lidé, kteří podle svých slov vůbec nesledovali vyjednávání o sestavování vlády. Avšak i mezi nimi je stále poloviční podíl respondentů, kteří důvěřují nestrannosti médií.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
média, vláda, volby