Naše zjištění
29. 11. 2002

Má boj s korupcí vůbec smysl?

Pouze třetina občanů se domnívá, že úroveň korupce lze v naší zemi značně snížit nebo úplně odstranit. Polovina soudí, že korupci lze nejvýš trochu omezit a 14 % si myslí, že se s korupcí nedá dělat vůbec nic. Velmi skeptické jsou také názory na úplatnost veřejných činitelů.

Informace z výzkumu Trendy 11/2002

Má boj s korupcí vůbec smysl?

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-5. listopadu 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1332 občanů.

Korupce je považována veřejností za jeden z nejzávažnějších problémů a také v různých mezinárodních srovnáních míry korupce zaujímá Česká republika nepříliš lichotivé postavení.

Přesvědčení, že „korupce byla, je a bude“, je skutečně v naší populaci značně silné a vůbec nezávisí na tom, jaká je vnitropolitická situace či sestava vlády. Tři čtvrtiny lidí se domnívají, že většina veřejných činitelů nebo dokonce všichni se podílejí na úplatkářství a v porovnání s nedávnou minulostí (loňským rokem) přibylo lidí, kteří považují boj s korupcí za předem ztracený. Pouze třetina občanů se domnívá, že úroveň korupce lze v naší zemi značně snížit nebo úplně odstranit.

„Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vašemu názoru?“

  01/12 02/11
S rozsáhlou korupcí se v naší zemi nedá nic dělat. 10 % 14 %
I když korupce bude pořád existovat, lze její úroveň trochu omezit. 43 % 52 %
Úroveň korupce v naší zemi lze značně snížit. 42 % 31 %
Je možné se korupce v naší zemi zcela zbavit. 5 % 3 %

Pramen: STEM, Trendy 12/2001, 11/2002

Nejkritičtější pohled na úplatnost veřejných činitelů mají stoupenci KSČM
(i když rozdíl proti voličům jiných stran není zásadní), což odpovídá jejich celkově kritickému přístupu k vývoji po roce 1989. V názorech na úspěšnost tažení proti korupci se však lidé z různých sociodemografických skupin (různých věkových skupin, různého vzdělání, obyvatelé měst či obcí apod.) či stoupenci různých stran už vůbec neliší. I to svědčí o naprosto převažujícím názoru, že korupce provází „nezbytně“ náš život.

.

  Pramen: STEM, Trendy 1996-2002

       Pramen: STEM, Trendy 11/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
korupce, ústavní činitelé