Naše zjištění
26. 2. 2008

Lisabonská smlouva

Občané ČR jsou v otázce schválení Lisabonské smlouvy parlamentem nerozhodní – polovina si myslí, že by měla být ratifikována, polovina zastává opačný názor. Lidí, kteří dopadům nové Reformní smlouvy EU rozumí, je však poměrně málo (21 %). INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 02/2008 KAŽDÝ DRUHÝ OBČAN ČR SI MYSLÍ, ŽE BY PARLAMENT MĚL RATIFIKOVAT LISABONSKOU SMLOUVU.
JEN PĚTINA LIDÍ VŠAK TÉTO SMLOUVĚ ROZUMÍ.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 02/2008

KAŽDÝ DRUHÝ OBČAN ČR SI MYSLÍ, ŽE BY PARLAMENT MĚL RATIFIKOVAT LISABONSKOU SMLOUVU.
JEN PĚTINA LIDÍ VŠAK TÉTO SMLOUVĚ ROZUMÍ.

 


Občané ČR jsou v otázce schválení Lisabonské smlouvy parlamentem nerozhodní – polovina si myslí, že by měla být ratifikována, polovina zastává opačný názor. Lidí, kteří dopadům nové Reformní smlouvy EU rozumí, je však poměrně málo (21 %).

 


Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM ze série Trendy. Výzkumné šetření se uskutečnilo ve dnech 29. 1.  – 7. 2. 2008 na souboru 1423 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

 


Nová Reformní smlouva EU byla v polovině prosince minulého roku podepsána představiteli členských států, v platnost však může vstoupit až v okamžiku, kdy ji ratifikuje všech 27 členských států. Po neúspěchu Smlouvy o Ústavě pro Evropu odmítnuté referendy v Nizozemí a Francii v roce 2005 bude rozhodování o budoucím osudu Lisabonské smlouvy náležet parlamentům všech členských států Evropské unie. Reformní smlouva by měla být všemi 27 státy ratifikována do června roku 2009, dnes je odsouhlasena parlamenty čtyř členských zemí: Francie, Slovinska, Maďarska a Rumunska.

Výsledky výzkumu ukazují, že česká veřejnost je v názorech na schválení přepracované „euroústavy“ nejednotná. Přibližně polovina (52 %) dospělé české populace si myslí, že parlament by měl novou Reformní smlouvu schválit, polovina je proti ratifikaci parlamentem. Vzhledem k distribuci odpovědí, kdy krajní varianty („určitě ano“ a „určitě ne“) označil jen velmi malý podíl respondentů a zbytek se rovnoměrně rozdělil mezi odpovědi „spíše ano“ a „spíše ne“, se dá mluvit o velké nerozhodnosti občanů nad tímto tématem. Důležitou skutečností také je, že jen malý podíl lidí (21 %) deklaruje, že rozumí změnám a dopadům, které by přijetí Lisabonské smlouvy přineslo. Třetina veřejnosti přiznává, že obsahu Lisabonské smlouvy vůbec nerozumí, a další zhruba polovina populace (45 %) říká, že spíše neví, o čem Lisabonská smlouva je.

Názory na ratifikaci nové reformní smlouvy jsou významně diferencovány podle stranických preferencí občanů resp. jejich deklarovaného rozložení na pravolevé škále a liší se v závislosti na jejich materiálním zajištění. Odpovědi respondentů se také významně různí v závislosti na tom, jaký mají názor na členství ČR v EU.

Pro to, aby Lisabonskou smlouvu parlament schválil, jsou nejčastěji lidé, kteří vyjadřují spokojenost s členstvím naší země v EU (65 %), a lidé, kteří si myslí, že se Evropská unie vyvíjí správným směrem (66 %). Pro ratifikaci nové Reformní smlouvy EU jsou především stoupenci pravice, konkrétně příznivci vládní ODS (58 %), Strany zelených (59 %) či KDU-ČSL (53 %). Stoupenci ČSSD jsou v této otázce nerozhodní a většina příznivců KSČM (66 %) si myslí, že by parlament Lisabonskou smlouvu schvalovat neměl. Podpora schválení Lisabonské smlouvy zaznívá také o něco častěji od lidí dobře majetkově zajištěných (61 %).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Lisabonská smlouva