Naše zjištění
11. 10. 2000

Lidé se obávají, že rozšíření NATO zvýšilo napětí v Evropě

K negativním důsledkům rozšíření NATO je přičítán fakt, že integrace tří nových členských zemí pouze posunula hranice napětí, ale neodstranila jej, ba naopak: odpůrci rozšíření NATO tvrdí, že expanze Aliance směrem na východ napětí na evropském kontinentu vyostřuje. Podíl lidí, kteří s takovým tvrzením souhlasí, v porovnání s rokem 1999 mírně vzrostl a blíží se polovině.

Informace z výzkumu Trendy 9/2000

Lidé se obávají, že rozšíření NATO zvýšilo napětí v Evropě

 

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-11. září  2000. Dotázáno bylo 1657 občanů starších 18 let na území celé České republiky. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

K negativním důsledkům rozšíření NATO je přičítán fakt, že integrace tří nových členských zemí pouze posunula hranice napětí, ale neodstranila jej, ba naopak: odpůrci rozšíření NATO tvrdí, že expanze Aliance směrem na východ napětí na evropském kontinentu vyostřuje. Část české veřejnosti tento pocit sdílí a jak ukazují data, podíl lidí, kteří s takovým tvrzením souhlasí, se blíží polovině. V posledním roce se podíl zastánců tohoto názoru zvýšil, což můžeme dávat do souvislosti s vnitropolitickým vývojem v Rusku (nástup relativně mladého, ambiciózního a energického muže číslo jedna) i s tím, že balkánský konflikt byl v otevřené podobě sice utlumen, přežívá však dál jako časovaná nálož. Ke zvýšení obav z nového dělení Evropy došlo v celém politickém spektru, nejvíce u stoupenců KDU-ČSL (graf na následující straně).

„Rozšíření NATO znovu rozdělilo Evropu a vytvořilo nové vojenské napětí.“

  97/09 98/09 99/09 00/09
Určitě souhlasím 15 % 13 % 11 % 14 %
Spíše souhlasím 34 % 28 % 30 % 33 %
Spíše nesouhlasím 40 % 43 % 44 % 42 %
Určitě nesouhlasím 12 % 16 % 15 % 11 %

Pramen: STEM, Trendy 1997-2000

Je přirozené, že lidé, kteří obhajují naše členství v NATO, zpravidla argument, že rozšíření Aliance vytvořilo nové napětí v Evropě, odmítají, a naopak odpůrci integrace ČR do NATO se vznikem nového napětí v Evropě halasně argumentují, toto rozdělení však neplatí absolutně. Zhruba 20% lidí, kteří „rozhodně souhlasí“ s naším členstvím v NATO, vznik napětí v Evropě po další expanzi Aliance připouští a naopak 16% lidí, kteří s naším začleněním do NATO „rozhodně nesouhlasí“, vytvoření nového napětí v Evropě po přijetí nových členských zemí do Aliance odmítá (druhý graf).


Pramen: STEM, Trendy 9/1999, 9/2000

Pramen: STEM, Trendy 9/2000

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropa, NATO