Naše zjištění
21. 6. 2001

Lidé se obávají, že po vstupu do EU porostou ceny

Dominantní postavení v žebříčku „největších ohrožení pro sebe a svou domácnost po vstupu do EU“ má růst cen. V porovnání s rokem 2000 klesl podíl lidí, pro které je velkou hrozbou zhoršení příležitostí na trhu práce – v tom můžeme vidět i odezvu na uklidnění v České republice, kde se růst podílu nezaměstnaných zastavil a domácí trh začíná nabízet nové příležitosti.

Lidé se obávají, že po vstupu do EU porostou ceny

Zpráva prezentuje výsledky rozsáhlého reprezentativního průzkumu, který uskutečnil STEM v rámci projektu Zpětná vazba komunikační strategie České republiky před vstupem do EU, jehož řešitelem je konsorcium Sofres-Factum s.r.o. a STEM s.r.o.

Průzkum byl proveden ve dnech 5.-12.3.2001. Dotázáno bylo 2075 občanů starších 18 let na celém území ČR. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem.

Podíl lidí, kteří rozhodně odmítají vstup ČR do EU není sice vysoký, ale značná část veřejnosti stále váhá. V tak zásadní a zároveň složité otázce se lidé velmi často rozhodují nikoli na základě hluboké analýzy důsledků pro stát, ale podle toho, jak se takový krok dotkne bezprostředně jich samotných. Proto se STEM otevřenou otázkou také ptal, v které oblasti vidí lidé v souvislosti se vstupem do EU největší ohrožení pro sebe a svou domácnost.

Dominantní postavení v žebříčku „největších ohrožení pro sebe a svou domácnost“ má růst cen. V porovnání s rokem 2000 klesl podíl lidí, pro které je velkou hrozbou zhoršení příležitostí na trhu práce – v tom můžeme vidět i odezvu na uklidnění v České republice, kde se růst podílu nezaměstnaných zastavil a domácí trh začíná nabízet nové příležitosti. Ostatní změny v žebříčku nejsou zásadní. Pokles v kolonce „žádné ohrožení“ není možno vykládat jednostranně většími obavami, ale i tím, že lidé se přesněji vyjadřují, že dokážou přece jen poněkud lépe v otázkách evropské integrace orientovat.

Strach z vysokých cen (které by se měly vyrovnat cenové úrovni obvyklé v zemích EU) provází nejen lidi z majetkově horších rodinných poměrů, ale i ty, kteří na tom nejsou finančně špatně. Naprosto zanedbatelné rozdíly jsou mezi názory lidí, kteří se liší v celkovém majetkovém zázemí (lidé z majetkově „bohatých“ rodin – s celkovým majetkem nad půl milionu korun – a z rodin s majetkem menším). Výrazněji se už od sebe liší lidé z „velmi dobře“ a „solidně“ zajištěných domácností (je jich v populaci dohromady asi pětina) a lidé ze „špatně zajištěných“ a „chudých“ domácností (dohromady je jich v populaci asi čtvrtina). Nápadný je však hlavně rozdíl v podílu odpovědí „žádné obavy“, zatímco strach z vysokých cen si první místo udržuje i mezi finančně velmi solidně zabezpečenými lidmi, byť s menším podílem hlasů.

Pramen: STEM, Trendy 10/2000, 3/2001

Pramen: STEM, Trendy 3/2001

Lidé, kteří by v referendu hlasovali pro vstup do EU, se od odpůrců integrace odlišují především tím, že hodně z nich (pětina) necítí vůbec ohrožení. Graf také prozrazuje, že lidé, kteří jsou proti vstupu do EU, se primárně obávají zhoršení v sociální oblasti (ceny, sociální jistoty, životní úroveň), zatímco obecnější ohrožení (příliv přistěhovalců, růst kriminality apod.) je tak bezprostředně netrápí.

Pramen: STEM, Trendy 3/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, obavy, růst cen