Naše zjištění
7. 1. 2002

Lidé považují za důležité problémy životní úrovně a morálky

Pořadí „nejzávažnějších problémů k řešení“ uvádějí stabilně kriminalita a zdravotnictví. Postavení těchto dvou oblastí je ovšem trochu exkluzivní – obě se bezprostředně dotýkají života lidí a mimořádný důraz na ně je proto samozřejmý. V popředí žebříčku se hned za těmito dvěma oblastmi objevují dvě skupiny problémů.

Informace z výzkumu Trendy 12/2001

Lidé považují za důležité

problémy životní úrovně a morálky

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.-9. prosince 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1577 občanů.

Názory veřejnosti na to, které problémy jsou pro naši společnost nejdůležitější, sleduje STEM již od první poloviny 90. let. Pořadí „nejzávažnějších problémů k řešení“ uvádějí stabilně kriminalita a zdravotnictví. Postavení těchto dvou oblastí je ovšem trochu exkluzivní – obě se bezprostředně dotýkají života lidí a mimořádný důraz na ně je proto samozřejmý (to platí především o sféře zdravotnictví, jehož úroveň, respektive úroveň zdravotní péče, je hodnocena pozitivně).

V popředí žebříčku se hned za těmito dvěma oblastmi objevují dvě skupiny problémů. První z nich spojuje motiv životní úrovně a sociálních jistot, pro druhou skupinu jsou základními tématy morálka, poctivost, odpovědnost, právo. V porovnání s rokem 1999 se poněkud oslabil důraz na problém nezaměstnanosti, naproti tomu trvá silný požadavek na řešení problémů životní úrovně a důchodového zabezpečení. Do sféry morálky patří nejen korupce a morálka v obecném smyslu, ale také nepoctivé zisky z privatizace a odpovědnost politiků vůči voličům. K této oblasti můžeme přiřadit i sílící požadavek po zlepšení práce soudů.

V porovnání s průzkumy z dřívějších let můžeme vidět, jak pozvolna ustupuje problém životního prostředí, naopak otázky školství byly nyní opět vyneseny do popředí. Veřejnost citlivěji než před dvěma roky registruje potřebu zabývat se případy rasismu, tento jev je vnímán silněji než speciální „problém Rómů“. Za pozornost stojí pozice, kterou stále zaujímá otázka začleňování České republiky do Evropské unie a zejména fakt, že i přes mnohem silnější mediální ohlas je pro většinu lidí dosud věcí druhořadou, odvozenou, méně významnou než konkrétní oblasti domácí a ekonomické politiky.

Každá společnost musí řešit řadu problémů. I když většina z problémů, které Vám přečtu, se Vám může zdát důležitá, pokuste se rozlišovat jejich závažnost na pětibodové stupnici. 1 bod znamená, že podle Vás jde o nedůležitý problém, 5 bodů znamená, že jde o problém velice důležitý. Tři body znamenají středně důležitý problém. Přidělte tedy každému z následujících problémů body od jedničky do pětky.

(uvedeny průměrné hodnoty)

  94/12 97/12 99/10 01/12
Kriminalita, osobní bezpečnost 4,70 4,47 4,49 4,50
Zdravotnictví 4,47 4,57 4,43 4,48
Naše životní úroveň 4,43 4,23 4,01 4,16
Důchody a sociální zabezpečení 4,07 4,11 4,05 4,09
Zodpovědnost politiků vůči občanům 4,09
Majetek nepoctivě získaný v privatizaci 4,04
Nezaměstnanost 3,65 3,74 4,24 4,02
Práce soudů 3,94 3,83 4,01
Korupce státních úředníků 3,98
Školství 4,16 3,96 3,75 3,96
Morálka 4,07 3,97 3,95
Dodržování ústavy 3,79 3,77
Podmínky pro podnikání (daně, zákony) 3,79 3,67 3,61 3,71
Životní prostředí 4,24 3,84 3,81 3,68
Úplatkářství na úřadech 3,67
Byrokracie státních úředníků 3,59 3,64
Pevnost české koruny 4,00 4,24 3,62
Dodržování ústavy 3,79 3,77 3,55
Přistěhovalectví z východních zemí 3,45
Úroveň práce politických stran 3,40
Privatizace 3,38 3,34
Kulturnost v politice 3,32 3,35
Rasismus 3,19 3,05 3,29
Postavení žen ve společnosti 3,05 3,04 3,17
Odsouzení zločinů komunismu 2,85 3,10
Účast lidí na veřejném životě 3,09
Začleňování ČR do Evropské unie 2,80 3,00 3,04 3,05
Profesionalizace armády 2,94
Problém Romů 3,58 2,81 2,98 2,92
Financování politických stran 2,92 2,63
Problém soužití Čechů a Němců 2,84 2,67 2,63

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
kriminalita, morálka, problémy ČR, životní úroveň