Naše zjištění
18. 11. 2004

Lidé nevěří ani snaze ČSSD splnit své sliby, ani připravenosti stínové vlády ODS

STEM v říjnovém výzkumu zjišťoval názory veřejnosti na jedné straně na plnění volebních slibů vládní ČSSD, na straně druhé na připravenost opoziční stínové vlády ODS na řešení hospodářských problémů naší země. Výsledky výzkumu ukazují, že o práci obou politických stran má veřejnost spíše pochybnosti. Jen necelé dvě pětiny lidí míní, že ČSSD usiluje o splnění volebních slibů (37 %).

Informace z výzkumu STEM Trendy 10/2004

Lidé nevěří ani tomu, že se ČSSD snaží o splnění svých slibů, ani připravenosti stínové vlády ODS řešit problémy

Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 3.-11. října 2004 na reprezentativním souboru 1671 obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

STEM v říjnovém výzkumu zjišťoval názory veřejnosti na jedné straně na plnění volebních slibů vládní ČSSD, na straně druhé na připravenost opoziční stínové vlády ODS na řešení hospodářských problémů naší země. Výsledky výzkumu ukazují, že o práci obou politických stran má veřejnost spíše pochybnosti. Jen necelé dvě pětiny lidí míní, že ČSSD usiluje o splnění volebních slibů (37 %).  A jen třetina respondentů se domnívá, že stínová vláda ODS má připravená konkrétní opatření pro řešení hospodářských problémů země (34 %).

Srovnatelná otázka na usilování o plnění volebních slibů představitelů vlády ČSSD byla položena již v říjnu minulého roku. Porovnáme-li názory lidí na plnění volebních slibů vládní ČSSD v říjnu 2003, kdy vládu vedl premiér Špidla, a v současnosti, kdy ji vede premiér Gross, názor veřejnosti, že ČSSD  usiluje o splnění volebních slibů, zřetelně posílil.

Pramen: STEM, Trendy  2003/10 a 2004/10

*V roce 2003 jsme se ptali „Myslíte si, že představitelé vlády ČSSD usilují o splnění svých volebních slibů?“

 

Pramen: STEM, Trendy  2004/10

Dle očekávání jsou oba názory silně ovlivněny ideologickou orientací respondentů. Levicově smýšlející respondenti a stoupenci vládních stran ČSSD a KDU-ČSL se častěji než přívrženci opozice domnívají, že představitelé ČSSD ve vládě usilují o splnění svých slibů. Pozitivní postoj k plnění volebního programu vládních představitelů ČSSD přitom zastávají více než tři čtvrtiny stoupenců ČSSD (77 %), zastánci KDU-ČSL jen ze dvou pětin (41 %).

Pramen: STEM, Trendy 2004/10

Pramen: STEM, Trendy 2004/10

Mezi lidmi přiklánějícími se k pravici a téměř u tří čtvrtin přívrženců ODS (71 %) naopak převládá mínění, že stínová vláda ODS má připravena konkrétní řešení hospodářských problémů.

Pramen: STEM, Trendy 2004/10

Pramen: STEM, Trendy 2004/10

Kombinací odpovědí na obě sledované otázky zjistíme, že nejpočetnější skupinu (41% ) tvoří skeptici, kteří negativně hodnotí jak plnění volebních slibů vládní ČSSD, tak připravenost konkrétních řešení stínové vlády opoziční ODS. Čtvrtina lidí (25 %) míní, že vládní představitelé ČSSD se o naplnění volebních slibů snaží a zároveň pochybuje o připravenosti stínové vlády ODS. Necelá čtvrtina veřejnosti (22 %) má zcela opačné mínění. S oběma názory najednou, ať se jedná o úsilí nejsilnější vládní strany při naplňování volebních slibů, či o práci stínové vlády ODS, souhlasí asi desetina respondentů (12 %).

Celkový názor na plnění volebních slibů představitelů vládní strany ČSSD
a připravenost stínové vlády opoziční ODS

Kombinační typologie (ČSSD + ODS)

  Myslíte si, že stínová vláda opoziční ODS má připravena konkrétní opatření, která by řešila problémy našeho hospodářství?
Ano Ne
Myslíte si, že vládní představitelé ČSSD usilují o splnění svých volebních slibů? Ano 12% 25%
Ne 22% 41%

Pramen: STEM, Trendy 2004/10

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politici ČSSD, politici ODS, vláda