Naše zjištění
7. 12. 2000

Lidé jsou pro to, aby se poslanci řídili svým svědomím i proti vůli stran

Naprostá většina lidí (85%) – stejně jako před třemi lety – zastává stanovisko, aby se poslanci řídili svým svědomím, a to i tehdy, jestliže by tím šli proti společné směrnici klubu či stranického ústředí. Názor, že poslanec by se měl řídit především svým svědomím, sdílí výrazná většina voličů bez ohledu na věk, vzdělání či sociální postavení.

Informace z výzkumu Trendy 11/2000

Lidé jsou pro to, aby se poslanci řídili

svým svědomím i proti vůli stran

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 7.-13. listopadu 2000. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1640 občanů.

ODS a ČSSD disponují v současné době v Poslanecké sněmovně dostatečným počtem hlasů, aby prosadili zákony, na nichž se shodnou. Tato „dostatečná“ převaha je ovšem závislá na stranické disciplíně poslanců, tedy na tom, že členové poslaneckého klubu stran hlasují tak, jak se jejich klub dohodl, byť oni sami mají názor odlišný. Co si o tom myslí veřejnost?

Průzkum STEM ukázal, že naprostá většina lidí – stejně jako před třemi lety – zastává stanovisko, aby se poslanci řídili svým svědomím, a to i tehdy, jestliže by tím šli proti společné směrnici klubu či stranického ústředí.

„Je správné, aby se poslanci řídili svým svědomím, i když by to mělo znamenat, že hlasují proti směrnicím svých stran.“

  97/11 00/11
Určitě souhlasím 44 % 46 %
Spíše souhlasím 39 % 39 %
Spíše nesouhlasím 14 % 11 %
Určitě nesouhlasím 3 % 4 %

Pramen: STEM, Trendy 11/1997,  11/2000

Názor, že poslanec by se měl řídit především svým svědomím, sdílí výrazná většina voličů bez ohledu na věk, vzdělání či sociální postavení. Určité, byť nepříliš velké diference můžeme pozorovat mezi stoupenci různých politických stran – lidé, kteří by dali hlas čtyřkoalici, vystupují ostřeji proti tvrdé stranické disciplíně než stoupenci ODS, ČSSD i KSČM.

Nejvíce jsou ochotni respektovat stranickou disciplínu při různých rozhodnutích lidé, kteří projevují silný vztah ke straně, jíž by dali svůj hlas. Přesto i v této skupině „pevných straníků“ zastává dvoutřetinová většina názor, že poslanec by se měl i v důležitých hlasováních řídit svým svědomím, i kdyby tím šel proti doporučení stranického klubu.

Pramen: STEM, Trendy 11/2000, „4K“ – lidé, kteří na otevřenou otázku uvádějí, že by volili čtyřkoalici

Pramen: STEM, Trendy 11/2000

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politické strany, Poslanecká sněmovna, stranická disciplína