Naše zjištění
9. 7. 2002

Letošní parlamentní volby zájem lidí o politiku nezvýšily

Necelá polovina lidí se podle vlastního vyjádření o politiku zajímá aspoň „středně“, jen malá část (stabilně je to kolem 6-7 %) „velmi mnoho“. Z dlouhodobého pohledu je vidět, že letošní předvolební kampaň a boj o poslanecké mandáty – na rozdíl od předvolebního období před čtyřmi lety – příliš zájem o politiku nezvýšily.

Informace z výzkumu Trendy 6/2002

Letošní parlamentní volby zájem lidí o politiku nezvýšily

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 19.-24. června 2002, tedy krátce po volbách do Poslanecké sněmovny. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1609 občanů.

Necelá polovina lidí se podle vlastního vyjádření o politiku zajímá aspoň „středně“, jen malá část (stabilně je to kolem 6-7 %) „velmi mnoho“.  

„Řekl(a) byste, že se o politiku zajímáte:“

Velmi mnoho 6 %
Středně 39 %
Moc ne 37 %
Vůbec ne 18 %

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Z dlouhodobého pohledu je vidět, že letošní předvolební kampaň a boj o poslanecké mandáty – na rozdíl od předvolebního období před čtyřmi lety – příliš zájem o politiku nezvýšily. Výsledkem byla mimo jiné i nízká volební účast, která se v porovnání s volbami v roce 1998 propadla o plných 16 % (ze 74 na 58 %).

Nejintenzivněji prožívali volební období lidé, kteří dali hlas ODS. V celém předchozím období se však stabilně o politiku nejvíce zajímali lidé, kteří se hlásili ke KSČM. Můžeme z toho soudit, že hlas dalo ODS skutečně převážně pevné, o politiku se silně zajímající voličské jádro této strany, zatímco vlažných stoupenců získala ODS poměrně málo.

Podrobnější porovnání se staršími daty, která zaznamenávají, jak se o politiku zajímali stoupenci jednotlivých stran, zde neuvádíme. Porovnání s minulými měsíci by bylo totiž zkreslené. V  předvolebních průzkumech se k jednotlivým stranám (v podmíněné otázce „Pokud byste šel volit,…“) hlásili i mnozí lidé, kteří nakonec o letošních volbách zůstali doma. A jak druhý graf ukazuje, zájem o politiku u občanů, kteří v červnu 2002 nevolili, je velmi nízký.

Pramen: STEM, Trendy 1994-2002

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politické strany, volby, zájem o politiku