Naše zjištění
19. 7. 2023

Kvůli rostoucím cenám energií omezují své potřeby i dobře zajištěné domácnosti

Pokračující růst cen doprovázený nejistotou v dalších oblastech se projevuje v obavách, které mají občané ČR z pádu do chudoby či snižování životní úrovně. Chudoby či neúnosného snížení životní úrovně se v květnu 2023 podle výzkumu STEM obávalo 58 % Čechů a Češek.

Pokračující růst cen doprovázený nejistotou v dalších oblastech se projevuje v obavách, které mají občané ČR z pádu do chudoby či snižování životní úrovně. Chudoby či neúnosného snížení životní úrovně se v květnu 2023 podle výzkumu STEM obávalo 58 % Čechů a Češek. „Míra obav z chudoby či neúměrného snížení životní úrovně je do velké míry závislá na příjmové situaci domácnosti – čím jsou domácnosti hůře zajištěny, tím jsou jejich obavy z chudoby častější. Zatímco dobře zajištěné osoby se obávají snížení životní úrovně v 25 % případů, mezi špatně zajištěnými a chudými lidmi tuto obavu vyjadřuje de facto každý“, říká Martin Buchtík, ředitel STEM. Výzkum STEM dále ukazuje, že i v květnu 2023 nutí vysoké ceny elektřiny, plynu a pohonných hmot podstatně šetřit a omezovat potřeby 78 % obyvatel ČR. Šetřit musí i téměř polovina dobře zajištěných osob. Podle většiny obyvatel (81 %) se vláda dostatečně nesnaží, aby zabránila výraznému nárůstu chudoby v naší zemi.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 18. až 29. května 2023. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1 059 respondentů v kombinaci online a osobního dotazování (CAWI+CAPI). Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

Pokračující růst cen doprovázený nejistotou jak z hlediska dalšího vývoje mezd a platů, tak dalšího vývoje v oblasti důchodového systému[1] se nevyhnutelně projevuje v obavách obyvatel České republiky týkajících se chudoby či snižování životní úrovně. Aktuální výsledky výzkumné série TRENDY ukazují, že nadpoloviční většina Čechů a Češek (58 %) se stále obává chudoby či neúnosného snížení své životní úrovně.

Míra obav z chudoby či neúměrného snížení životní úrovně je do velké míry závislá na příjmové situaci domácnosti – čím jsou domácnosti hůře zajištěny, tím jsou jejich obavy z chudoby či snížení životní úrovně častější. Velmi dobře a solidně zajištění obyvatelé ČR se chudoby příliš neobávají – tyto obavy vyjádřila čtvrtina (25 %) z nich, přičemž pouhých 5 % vyjádřilo silnější obavu. Ve skupině průměrně zajištěných osob vyjádřilo obavu z chudoby či neúnosného snížení životní úrovně 57 % osob, silnější obavu vyjádřila přibližně čtvrtina z nich. Nejvyšší míra obav se projevuje ve skupině špatně zajištěných a chudých domácností. Chudoby a neúnosného snížení životní úrovně se obává 90 % osob ze skupiny špatně zajištěných a chudých domácností, přičemž více než polovina vyjádřila velmi silnou obavu. Výsledky série TRENDY neziskového ústavu STEM tak potvrzují, že i v roce 2023 dopadá nepříznivá ekonomická situace nejhůře na nejzranitelnější skupiny obyvatel.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, čísloPopis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, čísloPopis byl vytvořen automaticky

V posledním roce změnily české domácnosti v souvislosti s energetickou krizí velmi výrazně své spotřební chování v oblasti vytápění vlastního obydlí. Výrazné zdražení elektřiny, plynu a pohonných hmot donutilo řadu domácností k omezení spotřeby v tomto segmentu, často na úkor vlastního komfortu. Série TRENDY neziskového ústavu STEM ukazuje, že i v květnu 2023 nutí vysoké ceny elektřiny, plynu a pohonných hmot podstatně šetřit a omezovat potřeby více než tři čtvrtiny (78 %) obyvatel ČR.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, čísloPopis byl vytvořen automaticky

Výsledky série TRENDY zároveň indikují, že energie představují specifický segment i ve vazbě na příjmovou situaci domácností – zvyšující se ceny energií totiž nutí ke změně chování i domácnosti, které se subjektivně považují za dobře zajištěné. Tento jev může do velké míry souviset s tím, že energie tvoří nezanedbatelný podíl výdajů ve spotřebním koši všech domácností a dvou- až trojnásobné zdražení představovalo zátěž pro většinu domácností bez ohledu na jejich majetkovou situaci. V květnu 2023 tak 44 % velmi dobře a solidně zajištěných respondentů uvádí, že je vysoké ceny elektřiny, plynu a pohonných hmot nutí podstatně šetřit a omezovat potřeby. Ve skupině průměrně zajištěných respondentů musí šetřit 79 % respondentů, přičemž 32 % vnímá tento tlak velmi silně. Špatně zajištění a chudí obyvatelé jsou v důsledku vysokých cen energií nuceni šetřit v 95 % případů, přičemž většina z nich vnímá tento tlak velmi intenzivně.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, čísloPopis byl vytvořen automaticky

Nepříznivý ekonomický vývoj znamená zvýšené riziko pádu do chudoby především pro nejzranitelnější skupiny obyvatel, u ostatních domácností představuje ohrožení jejich životní úrovně. Kroky, které za účelem minimalizace těchto rizik podniká česká vláda, však nejsou podle většiny obyvatel ČR dostatečné. Podle 81 % respondentů se vláda dostatečně nesnaží, aby zabránila výraznému nárůstu chudoby v naší zemi.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, čísloPopis byl vytvořen automaticky

Kroky vlády směřující k potírání chudoby v ČR jsou hodnoceny skepticky všemi příjmovými skupinami obyvatel. Nejhůře hodnotí snahy vlády špatně zajištění a chudí obyvatelé, kteří považují kroky vlády za nedostatečné v 90 % případů. Ve skupině průměrně zajištěných obyvatel hodnotí kroky vlády nedostatečně 81 % a ve skupině velmi dobře a solidně zajištěných obyvatel pak 70 % osob. Pro úplnost uveďme, že kroky vlády vedoucí k potírání chudoby hodnotí skepticky častěji lidé s nižším vzděláním, mladší (do 30 let) anebo naopak starší (60letí a starší) věkové skupiny.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, čísloPopis byl vytvořen automaticky

  1. Cenový vývoj i vývoj základních ukazatelů souvisejících s příjmovou situací domácností je shrnut v boxu na konci této části.

Sdílet

Ekonomika
chudoba, domácnosti, obavy