Naše zjištění
6. 12. 2000

Krajské a senátní volby nezvýšily zájem lidí o politiku

Podzimní volby se – na rozdíl od posledních voleb do Poslanecké sněmovny – nijak neprojevily v intenzitě zájmu lidí o politické dění. O politiku se podle vlastních slov zajímá „velmi mnoho“ nebo „středně“ necelá polovina lidí, přičemž ovšem podíl lidí se skutečně silným zájmem („velmi mnoho“) je nepatrný (v listopadu 2000 pouze 6%).

Informace z výzkumu Trendy 11/2000

Krajské a senátní volby nezvýšily zájem lidí o politiku

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 7.-13. listopadu 2000. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1640 občanů.

Podzimní volby se – na rozdíl od posledních voleb do Poslanecké sněmovny – nijak neprojevily v intenzitě zájmu lidí o politické dění. O politiku se podle vlastních slov zajímá „velmi mnoho“ nebo „středně“ necelá polovina lidí, přičemž ovšem podíl lidí se skutečně silným zájmem („velmi mnoho“) je nepatrný (v listopadu 2000 pouze 6%). Nadále platí, že nejvíce jsou vtaženi do politického dění stoupenci ODS a KSČM a nejslabší vztah k politice projevují příznivci KDU-ČSL. Za zmínku stojí skupina lidí, kteří by dnes volili čtyřkoalici (tedy ti, kteří na otevřenou volební otázku přímo odpovídají „čtyřkoalice“ a nikoli US, KDU-ČSL apod.). Toto voličské jádro čtyřkoalice jako společného volebního subjektu je politicky aktivnější než lidé, kteří se dosud hlásí k některé ze dvou nejsilnějších signatářských stran Svatováclavské dohody.

Volby do krajských zastupitelstev a do Senátu se svou nezřetelnou a nevýraznou kampaní nijak nepřispěly voličům ani v orientaci na české politické scéně.

„Politické záležitosti jsou tak složité, že člověk, jako jsem já, nemůže ve skutečnosti rozumět tomu, co se v politice děje.“

  97/11 00/11
Určitě souhlasím 25 % 26 %
Spíše souhlasím 39 % 38 %
Spíše nesouhlasím 26 % 16 %
Určitě nesouhlasím 10 % 10 %

Pramen: STEM, Trendy 11/1997,  11/2000

Politická scéna se jeví jako nepřehledná zejména lidem s nižším vzděláním a těm, kteří jí nevěnují velkou pozornost. Skutečností však zůstává, že polovina lidí, kteří se podle vlastních slov „středně“ zajímají o politické dění, považuje politické záležitosti za příliš komplikované a neprůhledné.

Pramen: STEM, Trendy 1994-2000

Pramen: STEM, Trendy 11/2000, „4K“ – lidé, kteří na otevřenou otázku uvádějí, že by volili čtyřkoalici

Pramen: STEM, Trendy 11/2000

Pramen: STEM, Trendy 11/2000

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
krajské volby, senátní volby, zájem o politiku