Naše zjištění
21. 5. 2001

Konflikty mezi zaměstnanci a vedením firem se nevyhrocují

Nepříznivý ekonomický vývoj v letech 1997-99 vedl k vyostření střetů mezi občany bohatými a chudými a lidmi zaměstnanými a těmi, kteří jsou bez práce. Od roku 2000 se tento trend opět otočil.

Informace z výzkumu Trendy 5/2001

Konflikty mezi zaměstnanci a vedením firem se nevyhrocují

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-9. května 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1653 občanů.

Průzkum, který STEM provedl v roce 1999, naznačil, že společenské konflikty se postupně přesunují z oblasti ideologie do sociální sféry. V době, kdy dramaticky stoupala nezaměstnanost a celkově se zhoršoval stav a perspektivy české ekonomiky, nebylo překvapivé, že veřejnost cítila, jak se vyostřily spory mezi vedením podniků a zaměstnanci a mezi nezaměstnanými a zaměstnanými. V roce 2000 se však růst nezaměstnanosti u nás zastavil, nyní počet lidí bez práce dokonce mírně klesá – a tomu odpovídá i změna situace ve společnosti. K dalšímu vyhrocení konfliktů uvnitř firem podle mínění české populace nedochází a právě tak se v porovnání s rokem 1999 spíše utlumily střety mezi občany bohatými a chudými a lidmi zaměstnanými a těmi, kteří jsou bez práce.

Nadále však platí, že hlavní konflikty se odehrávají jednak mezi lidmi s demokratickým a nedemokratickým smýšlením a mezi vedením firem a zaměstnanci, zatímco vztahy mezi lidmi z venkova a měst a mezi dělníky a středními vrstvami lze hodnotit jako téměř bezproblémové. Méně vyhrocené než „firemní“ střety a spor stoupenců a odpůrců demokracie jsou i vztahy různých generací.

Různé skupiny populace vnímají střety ve společnosti s různou intenzitou. Nejkritičtější jsou stoupenci KSČM, kteří tak vyjadřují svůj celkový nesouhlas s vývojem v naší republice po roce 1989. Zvláště výrazně vynikají rozdíly mezi stoupenci KSČM a příznivci demokratických stran při hodnocení konfliktů v sociální sféře (bohatí – chudí, dělníci – střední vrstvy, zaměstnaní – nezaměstnaní). Kritičtější jsou k dění ve společnosti také lidé v důchodovém věku (zejména při hodnocení střetů bohatých a chudých).

„Ve všech zemích existují určité rozpory nebo dokonce konflikty mezi různými sociálními skupinami. Jaká je podle Vašeho názoru situace u nás?“

Jak ostré jsou konflikty mezi: Velmi ostré Ostré Ne moc ostré Vůbec žádné Nemůže říci, neví
Stoupenci a odpůrci demokracie 14 % 36 % 34 % 7 % 9 %
Vedením a zaměstnanci 12 % 37 % 38 % 6 % 7 %
Bohatými a chudými 7 % 27 % 47 % 12 % 7 %
Mladými a starými lidmi 4 % 25 % 51 % 17 % 3 %
Nezaměstnanými a zaměstnanými 4 % 17 % 46 % 25 % 8 %
Dělníky a středními vrstvami 2 % 12 % 51 % 29 % 6 %
Lidmi z venkova a lidmi z měst 2 % 9 % 40 % 43 % 6 %

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/1993, 10/1999, 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
konflikty ve společnosti, majetková diferenciace, nezaměstnanost