Naše zjištění
26. 2. 2002

Komunistům a KDU-ČSL zůstalo pevné voličské jádro

Z dlouhodobého pohledu je zřejmé, že vztah lidí k politickým stranám se po posledních volbách mírně oslabil a v posledních zhruba dvou letech stagnuje. Mezi věrností příznivců parlamentních stran jsou však výrazné rozdíly. Nejpevnější stoupence má KSČM. Z pohledu stranických preferencí má tedy „svých deset procent jistých“. Velmi disciplinované příznivce měla i ODS.

Informace z výzkumu Trendy 2/2002

Komunistům a KDU-ČSL zůstalo pevné voličské jádro

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-8. února 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1977 občanů.

STEM zjišťuje preference politických stran v celé populaci a pokládá otázku na hlasování v příštích parlamentních volbách i těm lidem, kteří k volbám zřejmě nepůjdou. Hodnotíme-li stranické preference, je proto užitečné zároveň sledovat, jak silně jsou stoupenci jednotlivých stran ke „své“ straně vázáni, jak pevné je jejich rozhodnutí pro tuto stranu hlasovat.

Jestliže sledujeme populaci jako celek, je z dlouhodobého pohledu zřejmé, že vztah lidí k politickým stranám se po posledních volbách mírně oslabil a v posledních zhruba dvou letech stagnuje. To souvisí zřejmě s nevalným kreditem, který u veřejnosti politické strany a jejich představitelé mají, s nedůvěrou v průhlednost a čestnost politiků a ve schopnosti stran vybírat ze svých řad do čela kandidátek ty nejlepší.

Další dva grafy však ukazují, že mezi věrností příznivců parlamentních stran jsou výrazné rozdíly.

Nejpevnější stoupence má KSČM. Z pohledu stranických preferencí má tedy „svých deset procent jistých“.

Velmi disciplinované příznivce měla i ODS. Nyní se jejich vztah k volené straně poněkud oslabil, což může souviset s novými hlasy z rozpadající se Čtyřkoalice i s celkovým neklidem na pravé straně politického spektra.

Třetí stranou s tradičně věrnými stoupenci je KDU-ČSL. Stranické preference KDU-ČSL se sice v porovnání s předchozími měsíci snížily, ale ti, kteří zůstali, jsou skutečně spolehlivými voliči.

Ve zcela opačné situaci je Unie svobody. Neměla pevné voličské jádro nikdy v minulosti a ani pět procent zbylých příznivců nemůže považovat za jistý zisk.

Ke Čtyřkoalici se na počátku února hlásilo více než 7 % lidí, kteří – jak ukazuje poměrně pevná vazba ke Čtyřkoalici – skutečně věřili ve volební úspěch tohoto uskupení. Jejich další volební rozhodování není snadné odhadnout – zhruba polovina z nich má blíže ke KDU-ČSL, polovina k US, nelze však vyloučit, že někteří z nich nepůjdou volit či dají hlas mimo Koalici.

         Pramen: STEM, Trendy 1994-2002

       Pramen: STEM, Trendy 2/2002

      

 

Pramen: STEM, Trendy 1994-002

        Pramen: STEM, Trendy 1994-2002, od 1/2002 k US počítána i DEU

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politické strany, voličské jádro