Naše zjištění
9. 10. 2000

Kolik lidí přijde k senátním volbám?

Měsíc před konáním prvního kola senátních voleb, již většina lidí seznámena s tím, zda u nich volby letos skutečně proběhnou. Čtvrtina lidí je však stále ve své odpovědi nerozhodných a asi desetina uvádí odpověď chybnou. K prvnímu kolu se podle vlastních slov chystá 60 % oprávněných voličů, avšak zkušenosti z minulých voleb nabádají ke značné opatrnosti.

T r e n d y   1 0 / 2 0 0 0

Kolik lidí přijde k senátním volbám?

 

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 4.-9. října 2000. Odpovědělo 1942 respondentů starších 18 let, vybraných metodou kvótního výběru na území celé České republiky.

Na rozdíl od průzkumu provedeného v červnu je nyní, měsíc před konáním prvního kola senátních voleb, již většina lidí seznámena s tím, zda u nich volby letos skutečně proběhnou. Čtvrtina lidí je však stále ve své odpovědi nerozhodných a asi desetina uvádí odpověď chybnou.

„Konají se ve Vašem obvodu letos 12. listopadu volby do Senátu?“

  Bydlí v obvodě, kde se letos skutečně volby
Konají Nekonají
Ano 66 % 11 %
Ne 10 % 61 %
Nevím 24 % 28 %

Pramen: STEM, Trendy 10/2000

K prvnímu kolu se podle vlastních slov chystá 60% oprávněných voličů, avšak zkušenosti z minulých voleb nabádají ke značné opatrnosti. Před dvěma lety byla deklarovaná účast měsíc před volbami zhruba o 10% vyšší než letos a také asi o 10% méně lidí otevřeně a jednoznačně tvrdilo, že k prvnímu kolu senátních voleb nepřijde. Přesto v roce 1998 účast v prvním kole, která byla navíc ovlivněná souběžně konanými volbami do obecních zastupitelstev, dosáhla jen 42% (ke druhému kolu se pak dostavilo pouhých 20% voličů).

„Dne… se bude u Vás konat 1.kolo senátních voleb. Vy osobně:“

  96/09 96/10 98/10 00/09 00/10
Určitě půjdete volit 38 % 32 % 38 % 21 % 27 %
Pravděpodobně půjdete volit 34 % 35 % 36 % 36 % 33 %
Asi nepůjdete volit 17 % 19 % 14 % 22 % 16 %
Určitě nepůjdete volit 11 % 14 % 12 % 21 % 24 %

Pramen: STEM, Trendy 1996-2000

Jaká bude letos podpora účasti v senátních volbách od paralelně probíhajících voleb do krajských zastupitelstev, je ovšem dost nejasné, byť deklarovaná účast k krajských volbách je zatím velmi vysoká (kolem 70%)

K získání přesnější představy o účasti lidí v prvním kole senátních voleb položil STEM lidem, kteří odpověděli, že se 1. kola určitě nebo pravděpodobně zúčastní, další, upřesňující otázku.

 „Pokud uvažujete o účasti ve volbách do Senátu, je možné,

že nakonec si to rozmyslíte a do Senátu volit nepůjdete?“

  00/09 00/10
Nerozmyslím si to, budu volit 78 % 56 %
Možná volit nakonec nebudu 22 % 44 %

Pramen: STEM, Trendy 9,10/2000, jen v obvodech, kde se skutečně bude volit

Můžeme porovnat zářijový a říjnový průzkum a rozdělit voliče do tří skupin.Toto rozdělení na odhodlané voliče a zásadové nevoliče a na osoby dosud nerozhodnuté o své účasti prozrazuje, že od září pevných voličů ubylo a mírně se posílila skupina nevoličů. Lidí, kteří jsou skutečně pevně rozhodnuti, že půjdou volit, je (v obvodech, kde se volby opravdu konají) asi třetina, nejvíce je jich mezi stoupenci ODS – zhruba polovina.

Charakteristika skupiny voličů 00/09 00/10
Určitě nebo pravděpodobně půjdou volit a nerozmyslí si to 45 % 34 %
Určitě či pravděpodobně volit půjdou, ale možná si to nakonec rozmyslí, anebo „asi nepůjdou volit“ 34 % 42 %
Určitě volit nepůjdou 21 % 24 %

Pramen: STEM, Trendy 9,10/2000, jen v obvodech, kde se skutečně bude volit

             Pramen: STEM, Trendy 10/2000

Jaká bude účast lidí ve druhém kole voleb ? V minulých doplňovacích volbách v roce 1998 byla, jak již bylo uvedeno, pouhých 20%. STEM nezjišťoval, zda již někdo z těch, kteří v prvním kole volit „určitě nepůjdou“, se soustředí jen na finále a omezil se na ty, kteří uvedli, že „určitě nebo pravděpodobně volit půjdou“, případně uvedli, že „asi nepůjdou volit“. Byly jim položeny dvě doplňující otázky k účasti ve druhém kole.

 „Pokud se ve Vašem obvodě bude konat druhé kolo voleb do Senátu,

zúčastníte se tohoto druhého kola?“

  Nerozmyslí si účast Možná si účast rozmyslí Celkem
Určitě ano 41 % 3 % 24 %
Spíše ano 53 % 39 % 47 %
Spíše ne 5 % 40 % 21 %
Určitě ne 1 % 18 % 8 %

Pramen: STEM, Trendy 9,10/2000, jen v obvodech, kde se skutečně bude volit

„Zúčastníte se tohoto druhého kola i v případě, že v něm již nebude kandidát,

kterého jste volil(a) v prvním kole senátních voleb?“

  Nerozmyslí si účast Možná si účast rozmyslí Celkem
Určitě ano 29 % 1 % 17 %
Spíše ano 46 % 22 % 36 %
Spíše ne 18 % 38 % 26 %
Určitě ne 7 % 39 % 21 %

Pramen: STEM, Trendy 9,10/2000, jen v obvodech, kde se skutečně bude volit

Vezmeme-li za základ pouze pevně odhodlané voliče pro první kolo, kterých je z celkového počtu všech oprávněných voličů 34%, pak se z nich zřejmě tři čtvrtiny hodlají zcela jednoznačně zúčastnit i kola druhého. Volební účast ve druhém kole by tedy neměla klesnout pod 25%. To jsou ovšem údaje zjištěné na základě výpovědí lidí měsíc před zahájením senátních voleb a zkušenosti z minulých let ukazují, že zatímco před volbami do Poslanecké sněmovny se lidé spíše mobilizují k vyšší účasti, u voleb do Senátu lze pozorovat trend opačný. Čím více se termín senátních voleb blíží, tím více lidí dá nakonec přednost pohodlí před cestou k volbám, v nichž se stejně o ničem zásadním nerozhodne…

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
armáda, politické strany, senátní volby