Naše zjištění
26. 4. 2007

Koho by Češi měli nejraději za souseda?

Česká veřejnost je v názorech na vztah k cizím státním příslušníkům rozdělena. Zhruba polovina je přesvědčena, že občané ČR nemají vůči cizincům předsudky, druhá polovina zastává opačné názory. Hodnocení, koho by Češi preferovali za souseda, se v meziročním srovnání v podstatě nemění. Nejvstřícnější jsou obyvatelé ČR ke Slovákům, Angličanům, Francouzům a Američanům, naopak nejvíce předsudků mají vůči Romům.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2007

KOHO BY ČEŠI MĚLI NEJRADĚJI ZA SOUSEDA?

Česká veřejnost je v názorech na vztah k cizím státním příslušníkům rozdělena. Zhruba polovina je přesvědčena, že občané ČR nemají vůči cizincům předsudky, druhá polovina zastává opačné názory. Hodnocení, koho by Češi preferovali za souseda, se v meziročním srovnání v podstatě nemění. Nejvstřícnější jsou obyvatelé ČR ke Slovákům, Angličanům, Francouzům a Američanům, naopak nejvíce předsudků mají vůči Romům.

Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 2.-10. dubna 2007 na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1191 dotázaných.

Vztah české veřejnosti k cizincům zjišťuje STEM ve svých výzkumech dlouhodobě. V obecné rovině jsou občané dotázáni, zda souhlasí s názorem, že česká veřejnost přistupuje k cizím státním příslušníkům bez předsudků a zaujatosti. V aktuálním výzkumu se ukazuje, že veřejnost je v tomto názoru rozdělena. Zhruba polovina lidí (53 %) vidí celkové klima v České republice jako poměrně příznivé k cizincům, tedy hodnotí českou společnost jako společnost bez předsudků a zaujatosti. Druhá polovina ovšem nahlíží na aktuální situaci spíše negativně a nesdílí názor, že by Češi přistupovali k cizincům nepředpojatě. Názory na tuto otázku jsou univerzální, ve stejné míře je zastávají muži i ženy, lidé různého věku, vzdělání i majetkového zajištění, a také příznivci různých politických stran.

Pramen: STEM, Trendy 4/2007, 1191 respondentů

Z meziročního srovnání vyplývá, že se mírně zvýšil podíl lidí, kteří na společenské klima nahlížejí s větší kritičností a zastávají názor, že česká veřejnost chová jisté předsudky vůči cizím státním příslušníkům s pobytem v ČR.

Pramen: STEM, Trendy 2005 – 2007

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
hodnocení společnosti, mezinárodní politika