Naše zjištění
16. 12. 2005

Klienstké pěstounské rodiny

Průzkum, kterého se zúčastnila polovina klientských rodin nadačního fondu Rozum a Cit a Střediska náhradní rodinné péče, vyvrací některé vžité představy o lidech, kteří si berou opuštěné děti do výchovy. Klientské pěstounské rodiny nadačního fondu Rozum a cit  
Prezentované výsledky vycházejí z dotazníkového šetření, jehož autory jsou nadační fond Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha.

Klientské pěstounské rodiny nadačního

fondu Rozum a cit

 


Prezentované výsledky vycházejí z dotazníkového šetření, jehož autory jsou nadační fond Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha. Dva dotazníky – jeden týkající se rodiny jako celku a jeden zaměřený na děti v náhradní rodinné péči – byly zaslány do 300 pěstounských rodin, jež jsou klienty zmíněných nestátních neziskových organizací. Tyto náhradní rodiny jsou specifické tím, že se ocitly v situaci, kdy zažádaly o pomoc (finanční nebo poradenskou). Návratnost byla přibližně 30%, výsledný soubor tvořilo 102 rodin s údaji o 448 dětech. Získaná data byla zpracována společností STEM.

 


Průzkum, kterého se zúčastnila polovina klientských rodin nadačního fondu Rozum a Cit a Střediska náhradní rodinné péče, vyvrací některé vžité představy o lidech, kteří si berou opuštěné děti do výchovy.

 


Náhradní rodiče zkoumaného souboru nemají pouze základní nebo středoškolské vzdělání, ale lze mezi nimi nalézt i absolventy vyšších odborných a vysokých škol. Poměrně značná část pěstounů je věřící a hlásí se k některé z křesťanských církví. Zaměstnanost náhradních rodičů je vysoká zejména u otců, kteří pracují na plný nebo částečný úvazek, či podnikají. Pro matky je kromě zaměstnání typické, že zůstávají na mateřské dovolené a v domácnosti.

 

 Pramen: nadační fond Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha;
zpracováno STEM

  Pramen: nadační fond Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha;
zpracováno STEM


Pramen: nadační fond Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha;
zpracováno STEM

Pro zkoumané pěstounské rodiny je charakteristické, že jsou mnohem větší, než je ve společnosti obvyklé, přičemž průměrný počet dětí v náhradní rodině je 5,6. Téměř v polovině rodin je 4 – 6 dětí, přibližně třetina jich má 7 a více, a v desetině rodin je dokonce možné nalézt 10 a více dětí.

 

Pramen: nadační fond Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha;
zpracováno STEMSoubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
děti, rodiny s dětmi, sociální skupiny