Naše zjištění
8. 4. 2011

Kdy ČR dosáhne životní úrovně západoevropských zemí EU?

Podle 19 % lidí dosáhne Česká republika životní úrovně západoevropských zemí do 10 let, třetina občanů (37 %) předpokládá, že se tak stane za déle než 10 let, a 44 % lidí vůbec nepředpokládá, že se to někdy povede. Ve srovnání s předchozími roky se výrazně rozšířil názor, že naše životní úroveň nikdy nedosáhne životní úrovně Západu.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2011

VYDÁNO DNE 8. 4. 2011

 

ZA POSLEDNÍ DVA ROKY VÝRAZNĚ STOUPL POČET LIDÍ, KTEŘÍ NEVĚŘÍ, ŽE ČR NĚKDY DOSÁHNE ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ ZÁPADNÍCH ZEMÍ EU.

 

Podle 19 % lidí dosáhne Česká republika životní úrovně západoevropských zemí do 10 let, třetina občanů (37 %) předpokládá, že se tak stane za déle než 10 let, a 44 % lidí vůbec nepředpokládá, že se to někdy povede. Ve srovnání s předchozími roky se výrazně rozšířil názor, že naše životní úroveň nikdy nedosáhne životní úrovně Západu. Podíl této skupiny je nejvyšší od roku 2003, kdy jsme tuto otázku položili poprvé. Nejvíce vzrostla skepse u mladší střední generace (30-44 let) a u občanů s úplným středním a s vysokoškolským vzděláním.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.–8. března 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1248 respondentů.

 

Na přibližný odhad toho, za jak dlouho se životní úroveň občanů ČR vyrovná úrovni západoevropských zemí EU, se společnost STEM ve svých výzkumech ptá od března roku 2003. Necelá pětina (19 %) populace předpokládá, že životní úroveň v ČR se vyrovná životní úrovni západních zemí EU do deseti let. Zhruba třetina občanů (37 %) má za to, že životní úrovně Západu dosáhneme až za dobu delší než je deset let. Více než dvě pětiny obyvatel (44 %) jsou ještě pesimističtější – podle nich nedosáhneme takové úrovně nikdy.

„Jak dlouho bude podle Vás trvat, než v naší zemi dosáhneme průměrné životní úrovně západoevropských zemí EU?“

 

 

Pramen: STEM, Trendy 3/2011, 1248 respondentů starších 18 let

 


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, životní úroveň