Naše zjištění
24. 6. 2009

Kdy a jak se rozhodovali čeští voliči ve volbách do Evropského parlamentu

Ve volbách do Evropského parlamentu při nízké volební účasti sehráli významnou roli kmenoví voliči stran. Zhruba 40 % lidí se však rozhodovalo až v průběhu posledního měsíce. V samotném závěru volební kampaně se více uplatnily neparlamentní strany a mírně získala ODS proti ČSSD. V rozhodování lidí dominovaly zkušenosti z domácí politiky.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 6/2009

TŘETINA LIDÍ SE O SVÉ VOLBĚ DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ROZHODLA AŽ BĚHEM POSLEDNÍHO TÝDNE PŘED VOLBAMI. LIDÉ VOLILI PODLE DOMÁCÍ POLITIKY A „PROTI NĚKOMU“. EVROPSKÁ TÉMATA A OSOBNOSTI JE NEOSLOVILY.

Ve volbách do Evropského parlamentu při nízké volební účasti sehráli významnou roli kmenoví voliči stran. Zhruba 40 % lidí se však rozhodovalo až v průběhu posledního měsíce. V samotném závěru volební kampaně se více uplatnily neparlamentní strany a mírně získala ODS proti ČSSD. V rozhodování lidí dominovaly zkušenosti z domácí politiky. Asi pětina lidí volila „proti někomu“ – šli vyjádřit nesouhlas s jednou z hlavních politických stran, anebo obecně volili alternativu k hlavním stranám.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 8. – 15. června 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1282 respondentů.

V historicky druhých volbách do Evropského parlamentu v České republice byla opět slabá účast – 28 %. Kdy se voliči rozhodovali, komu dají hlas?

Skoro čtyřicet procent lidí uvedlo, že volí stále stejnou stranu. Další asi šestina voličů se rozhodla několik měsíců před dnem voleb. Ale zbylých 46 % účastníků letošních voleb se rozhodovalo až během posledního měsíce, téměř třetina dokonce až v posledním týdnu.

"Kdy jste se definitivně rozhodl(a),
kterou stranu nebo sdružení ve volbách do EP budete volit?"

Pramen: STEM, Trendy 6/2009, 1282 respondentů starších 18 let v ČR

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
rozhodování voličů, volby