Naše zjištění
23. 7. 2001

KDU-ČSL zůstává jedinou výrazně ženskou stranou

O jediné z parlamentních stran, o KDU-ČSL, lze říci, že je výrazně „ženskou“ stranou. Ženy tvoří zhruba dvě třetiny stoupenců KDU-ČSL. U ostatních stran je podíl mužských a ženských příznivců vcelku vyrovnaný. Typická „mužská“ strana v parlamentu po propadu republikánů zastoupena není. Věkově nejmladší stoupence má Unie svobody a jí se velmi blíží skupina lidí, kteří jako volenou stranu spontánně jmenují čtyřkoalici.

Informace z výzkumů Trendy

KDU-ČSL zůstává jedinou výrazně ženskou stranou

Reprezentativní průzkumy české veřejnosti v sérii Trendy provádí STEM pravidelně v první dekádě měsíce. Na otázky odpovídá vždy zhruba 1600 osob starších 18 let reprezentujících dospělou českou populaci. Respondenti jsou vybíráni metodou kvótního výběru (pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště, region).

Pro spolehlivé zjištění toho, jak vypadá sociodemografické složení stoupenců hlavních politických stran, je potřebné spojit několik po sobě následujících průzkumů, aby byl vytvořen dostatečně početný soubor dotázaných. Tak tomu bylo i v této studii, kdy byly spojeny průzkumy v sérii Trendy z dubna, května a června 2001 a vytvořen tak soubor 5066 lidí reprezentujících dospělou českou populaci.

Z grafu znázorňujícího zastoupení mužů a žen mezi příznivci nejsilnějších stran je vidět, že jen o jediné z nich, o KDU-ČSL, lze říci, že je výrazně „ženskou“ stranou. Ženy tvoří zhruba dvě třetiny stoupenců KDU-ČSL a tento stav se prakticky nemění – ostatně jako fakt, že u ostatních stran je podíl mužských a ženských příznivců vcelku vyrovnaný (oscilace v časové řadě jsou způsobeny hlavně tím, že starší data se opírala o relativně malý soubor z jediného měsíce). Typická „mužská“ strana v parlamentu po propadu republikánů zastoupena není.

Věkově nejmladší stoupence má Unie svobody a jí se velmi blíží skupina lidí, kteří jako volenou stranu spontánně jmenují čtyřkoalici. Rovnoměrněji se o celou věkovou skupinu do 45 let (a vlastně až do 60 let) opírá ODS, věkové profily stoupenců vládní ČSSD a KDU-ČSL se v poslední době poněkud sblížily (dříve měla KDU-ČSL vyšší zastoupení nejstarší věkové skupiny než nyní, ovšem u stran tvořících čtyřkoalici je třeba brát v úvahu i „přelévání“ voličstva od těch, kteří jmenují jako volenou stranu čtyřkoalici k jednotlivým signatářským stranám). Nejstarší voličskou základnu má jednoznačně KSČM, která dominuje ve věkové skupině nad 60 let (z této skupiny by zhruba třetina lidí volila komunisty). V porovnání s polovinou devadesátých let však přece jen přibylo hlasů pro KSČM i v nejmladších věkových skupinách.

Pramen: STEM, Trendy 1-6/2001, 4K – jako volenou stranu v otevřené otázce uvádějí čtyřkoalici

Pramen: STEM, Trendy 4-6/2001, 4K – jako volenou stranu v otevřené otázce uvádějí čtyřkoalici

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politické strany, věkové skupiny