Naše zjištění
8. 9. 2005

Kdo souhlasí s jadernou energetikou?

Společnost STEM dlouhodobě zkoumá názory české veřejnosti na jadernou energetiku. V letošním roce provedla dva výzkumy na toto téma. Ve dnech 19. – 22. května 2005 provedla reprezentativní šetření v okolí 20 km od jaderné elektrárny Temelín s 513 respondenty staršími 18 let (REGION 2005) a ve dnech 1. – 6.

INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM

 KDO SOUHLASÍ S JADERNOU ENERGETIKOU?Společnost STEM dlouhodobě zkoumá názory české veřejnosti na jadernou energetiku. V letošním roce provedla dva výzkumy na toto téma. Ve dnech 19. – 22. května 2005 provedla reprezentativní šetření v okolí 20 km od jaderné elektrárny Temelín s 513 respondenty staršími 18 let (REGION 2005) a ve dnech 1. – 6. června 2005 reprezentativní šetření na celé populaci České republiky starší 18 let, kterého se zúčastnilo 1651 respondentů (REPRE 2005). Výzkumy navazují na sérii předchozích šetření v okolí jaderné elektrárny Temelín a celé České republice. Výzkumy proběhly formou standardizovaných rozhovorů. Koncepce a metodika výzkumů je v režii společnosti STEM, veškeré náklady spojené s jednotlivými šetření hradí společnost ČEZ.
Rozvoj jaderné energetiky v naší republice podporuje nadpoloviční část veřejnosti.


„Jste Vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v naší republice?“

 

 

 

Pramen: STEM, 2005/6


Výrazný je souhlas s jadernou energetikou mezi muži, ženy daleko méně často než muži vyjadřují s jadernou energetikou rozhodný souhlas a naopak častější je u nich váhavý nesouhlas (podpora u mužů celkem 61 %, u žen 47 %). Výrazné podpoře jaderné energetice se dostává zejména ve skupině osob s vysokoškolským vzděláním (69%).

 

 

 

„Jste Vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v naší republice?“

 

 

 

 

 

 

Pramen: STEM, 2005/6


 

 

 

Pramen: STEM, 2005/6Je zajímavé, že nezjišťujeme výraznou diferenciaci podle věku. Zaručeně se neukazuje, že mezi mladými lidmi by byla velmi početná skupina odpůrců jaderné energetiky.

 

 

Mírně nadprůměrná je podpora jaderné energetiky ve městech nad 90 tis. obyvatel (55%). Regionální šetření v okolí Temelína v souladu s očekáváním ukazuje, že zde je podpora jaderné energetice o něco nižší, rozdíl však není příliš velký a v posledních dvou letech je tu navíc situace stabilní.

 

 

 

 

 

Pramen: STEM, 2004/5, 2005/6

 Pramen: STEM, Regionální výzkum 2004, 2005


Data rovněž naznačují, že do vztahu k jaderné energetice se promítají i politické názory obyvatel. Pro rozvoj jaderné energetiky jsou nejvíce stoupenci ODS(57%), nejméně často stoupenci KDU-ČSL (38%).

 

 


Prozkoumejme nyní, zda i v odpovědích na další základní otázky k jaderné energetice zjišťujeme výše naznačené rozdíly. Takovým důležitým ukazatelem jsou odpovědi na otázku, zda výrobu energie v českých jaderných elektrárnách je možné nahradit jinými zdroji elektřiny.  Obraz zjištěných souvislostí je obdobný souvislostem výše uvedeným. Populace ČR se dělí na dvě stejné části. Názor, že výrobu energie v českých jaderných elektrárnách nelze nahradit jinými zdroji častěji vyjadřují muži (53%, ženy 46%).Věkové rozdíly jsou nevýznamné, zato však významné jsou rozdíly podle vzdělání.„Myslíte si, že výrobu energie v českých jaderných elektrárnách je možné nahradit jinými zdroji elektřiny?“

 

 

 


 

 

 

Pramen: STEM, 2005/6
„Myslíte si, že výrobu energie v českých jaderných elektrárnách je možné nahradit jinými   zdroji elektřiny?“

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: STEM, 2005/6


Třetím významným ukazatelem, který naznačuje obecný postoj našich občanů k jaderné energetice, je jejich postoj k výstavbě nových moderních jaderných bloků v areálu jaderné elektrárny Temelín. Obdobně jako v předchozích případech je postoj české veřejnosti rozdělen na dvě stejné poloviny. Na otázku fiktivního referenda: „Chcete, aby se v areálu jaderné elektrárny Temelín dostavěly  a uvedly do provozu nové moderní jaderné bloky?“ odpovídá 49% občanů kladně a 51% záporně.

 

 


Základní diferenciace názorů je obdobná jako u předchozích dvou ukazatelů. Větší souhlas vyslovují muži (56%, u žen jen 43%). Věkové rozdíly jsou nevýznamné, pouze nejstarší skupina častěji vyjadřuje nesouhlas (56% ne). A jako v předchozích případech je závislost na vzdělání jednoznačná: čím vyšší vzdělání, tím vyšší podpora dostavby nových bloků.


Jak byste v referendu odpověděl(a) na otázku: „Chcete, aby se v areálu jaderné elektrárny Temelín dostavěly a uvedly do provozu nové moderní jaderné bloky?“

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: STEM, 2005/6


Stejně jako u předchozích otázek se názory diferencují nejen v závislosti na sociodemografických ukazatelích, ale souvisí také s obecnými politickými postoji. Tuto souvislost názorně ukazuje třídění názorů na jadernou energetiku s obecným hodnocením vývoje u nás v posledních patnácti letech.
Jak byste v referendu odpověděl(a) na otázku: „Chcete, aby se v areálu jaderné elektrárny Temelín dostavěly a uvedly do provozu nové moderní jaderné bloky?“

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: STEM, 2005/6
Z uvedených souvislostí lze celkově usoudit, že ve prospěch jaderné energetiky se častěji vyslovují lidé vzdělanější, aktivní a informovaní, lidé spokojení se současným režimem. Zdrženlivost je typičtější pro lidi starší a pro občany s nižším vzděláním. Výzkum neprokázal radikální nesouhlas u mladé generace.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
jaderná energetika, Temelín