Naše zjištění
5. 11. 2010

Kde začíná bohatství?

Skoro dvě třetiny českých domácností přiznávají, že celková hodnota majetku jejich domácnosti (dům, byt, chata, auto, úspory, cenné předměty atd.) přesahuje milión korun. Třicet procent domácností udává nejméně dvoumiliónový majetek.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2010

VYDÁNO DNE 5.11.2010

KDE ZAČÍNÁ BOHATSTVÍ?

Skoro dvě třetiny českých domácností přiznávají, že celková hodnota majetku jejich domácnosti (dům, byt, chata, auto, úspory, cenné předměty atd.) přesahuje milión korun. Třicet procent domácností udává nejméně dvoumiliónový majetek.

Ve vyhodnocení tří otázek, v nichž respondenti vyjadřovali svůj subjektivní pocit, do jaké míry jsou jejich domácnosti finančně a materiálně zajištěny a jakou mají životní úroveň, se ukazuje jako přibližná „hranice bohatství“ majetek domácnosti nad 2 milióny korun.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 9. 10. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1244 respondentů.

Zjišťovat, jakým majetkem lidé disponují, je velmi obtížná věc. Přímá otázka „na peníze“ vede u části lidí ke striktnímu odmítnutí odpovědi, poněkud s menším odporem se setkává, když se lidé mohou zařadit do nějakého majetkového rozpětí. Musíme ovšem počítat s tím, že lidé svůj majetek, ať už záměrně či z nepochopení „co tam patří“, podceňují. Aby k tomu neúmyslnému podhodnocování nedocházelo, je otázka na celkový majetek domácnosti vyčerpávající, dlouhá, je návodem, co tam všechno započítat.

Bez ohledu na to, do jaké míry jsou data mírně podhodnocena, je vidět, že dlouhodobá časová řada jasně ukazuje nominální růst majetku domácností za posledních více než 15 let, což je nepochybně spojeno především s růstem cen nemovitostí, ve kterých lidé bydlí.

„Představte si, že byste byl(a) pojištěn(a) a v důsledku nějaké živelní pohromy byste přišel(a) o veškerý majetek, tj. o dům, auto, chatu, chalupu, zahradu, veškeré zařízení domácnosti, veškeré úspory, pozemky, živnost, firmu a všechen ostatní majetek. Jak vysoká by měla být částka, který by Vám tuto škodu nahradila? Odhadněte současnou hodnotu jednotlivých položek a zařaďte se do jedné z těchto kategorií?"

Pramen: STEM, Trendy 10/2010, 1244 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace