Naše zjištění
8. 11. 2010

Kde lidé pociťují hranici chudoby?

Hranice chudoby pro čtyřčlennou domácnost se dvěma školními dětmi se podle naší veřejnosti pohybuje okolo 18 000 Kč. Vyšší hodnoty na jedné straně uvádějí lidé majetnější a na straně druhé občané, kteří považují náklady na své bydlení za neúnosné a nedokáží je snížit. Hranici chudoby posouvají výš než zbytek populace také lidé obývající města s více jak 90 tisíci obyvateli.

Tisková informace z výzkumu STEM Trendy 10/2010
Vydáno dne 8. 11. 2010

KDE LIDÉ POCIŤUJÍ HRANICI CHUDOBY?

Hranice chudoby pro čtyřčlennou domácnost se dvěma školními dětmi  se podle naší veřejnosti pohybuje okolo 18 000 Kč. Vyšší hodnoty na jedné straně uvádějí lidé majetnější a na straně druhé občané, kteří považují náklady na své bydlení za neúnosné a nedokáží je snížit. Hranici chudoby posouvají výš než zbytek populace také lidé obývající města s více jak 90 tisíci obyvateli.

   

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.–9. 10. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1244 respondentů.

 

Českou veřejnost jsme požádali, aby určila, kde se v dnešní době nachází hranice chudoby pro čtyřčlennou rodinu, tj. manželský pár a dvě děti školního věku. Lidé uváděli čistý měsíční příjem v rozmezí 4 až 55 tis. Kč. V průměru pak Češi uváděli částku 18 400 Kč. Medián se příliš neliší – má hodnotu 18 000 Kč. Tato suma dnes v očích veřejnosti symbolizuje pomyslnou hranici chudoby u čtyřčlenné rodiny. 

Pramen: STEM, Trendy 10/2010, 1244 respondentů

 

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace