Naše zjištění
27. 3. 2008

Každý třetí Čech si myslí, že průměrné životní úrovně západoevropských zemí EU nedosáhneme nikdy

Celkem bezmála tři čtvrtiny lidí (71 %) předpokládají, že úrovně Západu nedosáhneme nikdy nebo nám to bude trvat déle než deset let.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 3/2008

 KAŽDÝ TŘETÍ ČECH SI MYSLÍ, ŽE PRŮMĚRNÉ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ ZÁPADOEVROPSKÝCH ZEMÍ EU NEDOSÁHNEME NIKDY

 Celkem bezmála tři čtvrtiny lidí (71 %) předpokládají, že úrovně Západu nedosáhneme nikdy nebo nám to bude trvat déle než deset let. Mezi největší skeptiky patří starší generace, lidé s nižší úrovní vzdělání, hůře situovaní občané, stoupenci levice a lidé, kteří jsou se současnou politickou situací nespokojeni nebo se obávají vývoje ekonomické situace v krátkém časovém horizontu.

 Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 7. března 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1320 občanů ČR.

 Na přibližný odhad toho, za jak dlouho se životní úroveň občanů ČR vyrovná úrovni západoevropských zemí EU, se společnost STEM ve svých výzkumech ptá našich občanů od března roku 2003. 

 Dvě pětiny občanů mají za to, že životní úrovně Západu dosáhneme za více než deset let. Téměř třetina obyvatel (31 %) je ještě pesimističtější – podle ní nedosáhneme této úrovně nikdy. Zbývajících 29 % populace předpokládá, že životní úroveň v ČR se vyrovná s životní úrovní vyspělých zemí EU do deseti let – v tom pětina lidí odhaduje, že se tak stane v horizontu 7 až 10 let, a každý desátý občan předpokládá, že úroveň západních zemí EU doženeme do šesti let.

„Jak dlouho bude podle Vás trvat, než v naší zemi dosáhneme průměrné životní úrovně západoevropských zemí EU?“

Pramen: STEM, Trendy 2008/3, 1320 respondentů


Při pohledu na rozložení odpovědí v předchozích obdobích lze vysledovat následující trendy:

 – Podíl pesimistů, kteří tvrdí, že západoevropské úrovně nedosáhne naše republika nikdy, se postupně zvyšuje (17 % v roce 2003, 31 % letos). V posledních 2 letech se mírně rostoucí trend ustálil.

 – Do roku 2005 se zvyšoval podíl lidí, kteří vyrovnání naší a západoevropské úrovně odhadovali v delším než desetiletém horizontu (39 % v roce 2003, 50 % v roce 2005). Od roku 2005 se tento podíl postupně snižuje a letošní výsledky (40 %) se nejvíce přiblížily hodnotám z roku 2003 (39 %).

 – Podíl občanů, kteří předpokládají, že životní úrovně západoevropských zemí EU dosáhneme v kratším než desetiletém horizontu – za 7 až 10 let, resp. za 1 rok až 6 let – se do roku 2005 snižoval, od té doby mírně roste.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, životní úroveň