Naše zjištění
11. 10. 2010

Kauza údajného sledování politiků bezpečnostní agenturou ABL

Aktuální informace médií o sledování některých pražských politikou soukromou bezpečnostní agenturou ABL sledují dvě třetiny občanů, větší část z nich jen okrajově. Téměř 60 % populace se domnívá, že zveřejnění této kauzy je vedeno snahou upozornit veřejnost na nešvary v zákulisí domácí politické scény, jen o málo méně je ovšem rozšířeno mínění, že cílem zveřejnění je snížit důvěru veřejnosti ve stranu Věci veřejné.

INFORMACE Z BLESKOVÉHO VÝZKUMU STEM

VYDÁNO DNE 11. 10. 2010

NÁZORY VEŘEJNOSTI NA ZVEŘEJNĚNÍ PŘÍPADU ÚDAJNÉHO SLEDOVÁNÍ POLITIKŮ BEZPEČNOSTNÍ AGENTUROU ABL

Aktuální informace médií o sledování některých pražských politikou soukromou bezpečnostní agenturou ABL sledují dvě třetiny občanů, větší část z nich jen okrajově. Téměř 60 % populace se domnívá, že zveřejnění této kauzy je vedeno snahou upozornit veřejnost na nešvary v zákulisí domácí politické scény, jen o málo méně je ovšem rozšířeno mínění, že cílem zveřejnění je snížit důvěru veřejnosti ve stranu Věci veřejné. Prakticky polovina populace pak má za to, že zveřejnění je vedeno snahou dosáhnout odstoupení ministrů Bárty nebo Johna z vlády.

Citované výsledky pocházejí z bleskového výzkumu STEM provedeného pro stranu Věci veřejné  na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 7.–8. října 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 682 respondentů.

Výsledky výzkumu ukazují, že informace médií o údajném sledování některých pražských politiků bezpečnostní agenturou ABL sledují asi dvě třetiny občanů, větší část z nich jen okrajově. Vyloženě se zájmem sleduje tyto informace čtvrtina lidí.

Pramen: STEM, bleskový výzkum pro VV,  7.-8. 10. 2010, 682 respondentů starších 18 let

Informace o sledování politiků agenturou ABL sledují častěji muži (se zájmem 30 %, dalších 44 % okrajově) a lidé starší (od 60 let 32 % se zájmem, 44 % okrajově), vzdělání na tuto otázku nemá vliv. Jistý vliv věku se projevuje i v rozdílech odpovědí podle stranických sympatií. Výsledky totiž ukazují, že podstatně častěji informace se zájmem sledují sympatizanti KSČM (s nejvyšším věkovým průměrem) než např. příznivci ODS, ale i VV, jejichž stran se kauza dotýká.

"Informace médií o údajném sledování některých pražských politiků
bezpečnostní agenturou ABL Vy osobně sledujete:"

(podle stranických sympatií)

 

Pramen: STEM, bleskový výzkum pro VV,  7.-8. 10. 2010, 682 respondentů starších 18 let

Pokud jde o názory na důvody zveřejnění informací o údajném sledování politiků bezpečnostní agenturou ABL, největší část populace – téměř šedesát procent – se domnívá, že je vedeno snahou upozornit veřejnost na nešvary v zákulisí domácí politické scény. Jen o málo méně je ovšem rozšířeno mínění, že cílem zveřejnění je snížit důvěru veřejnosti ve stranu Věci veřejné. Ještě o něco méně, ale stále prakticky polovina populace má za to, že zveřejnění je vedeno snahou dosáhnout odstoupení ministrů Bárty nebo Johna z vlády.

“Myslíte si, že zveřejnění informací o údajném sledování politiků bezpečnostní agenturou ABL je vedeno snahou:” (údaje v %)

Pramen: STEM, bleskový výzkum pro VV,  7.-8. 10. 2010, 682 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
politici