Naše zjištění
16. 10. 2012

Kandidáti na prezidenta a média

Podle názorů občanů budou mít na rozhodování veřejnosti o volební účasti a výběru prezidentského kandidáta významný vliv média (63 % jim připisuje rozhodující nebo velmi silný vliv). Média podle názoru občanů věnují aktuálně z prezidentských kandidátů největší pozornost Janu Fischerovi (podle 57 % občanů mu věnují velkou pozornost) a Miloši Zemanovi (52 %).

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2012

VYDÁNO DNE 16. 10. 2012

NA ROZHODOVÁNÍ VEŘEJNOSTI O ÚČASTI A VÝBĚRU KANDIDÁTA V PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH BUDOU MÍT PODLE VĚTŠINY OBČANŮ VELMI SILNÝ VLIV MÉDIA

Podle názorů občanů budou mít na rozhodování veřejnosti o volební účasti a výběru prezidentského kandidáta významný vliv média (63 % jim připisuje rozhodující nebo velmi silný vliv). Média podle názoru občanů věnují aktuálně z prezidentských kandidátů největší pozornost Janu Fischerovi (podle 57 % občanů mu věnují velkou pozornost) a Miloši Zemanovi (52 %). O vlivu výsledků výzkumů volitelnosti kandidátů na volebním rozhodování voličů je přesvědčena čtvrtina veřejnosti, podle 75 % občanů je vliv výzkumů jen částečný nebo prakticky žádný.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 24. 9. až 2. 10. 2012. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1061 respondentů.

V komentářích k volebnímu chování občanů se někdy objevují úvahy o vlivu médií a také o vlivu zveřejněných výsledků předvolebních výzkumů na rozhodování voličů. STEM se proto v říjnovém výzkumu zeptal, jak občané sami, v souvislosti s prezidentskými volbami, tyto vlivy vnímají a hodnotí. Následující grafy ukazují, že médiím lidé připisují poměrně značný vliv. Podle dvou třetin respondentů budou mít přinejmenším velmi silný vliv na rozhodování veřejnosti o volební účasti a výběru prezidentského kandidáta. Vliv přisuzovaný výsledkům výzkumů volitelnosti jednotlivých kandidátů je výrazně menší. Jen každý čtvrtý občan se domnívá, že tyto výsledky budou mít na rozhodování veřejnosti, komu dát hlas v prezidentských volbách, alespoň velmi silný vliv. Podle tří čtvrtin veřejnosti bude vliv výzkumů jen částečný nebo prakticky nulový.

„Jak velký vliv na rozhodování veřejnosti o volební účasti a výběru kandidáta v prezidentských volbách budou mít podle Vás média?“

Pramen: STEM, Trendy 10/2012, 1061 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
kandidáti na prezidenta, média